Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Logistyka

Transport i spedycja międzynarodowa i krajowa w działalności przedsiębiorstw

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Transport i spedycja międzynarodowa i krajowa w działalności przedsiębiorstw

Cele szkolenia:

 
 • Dostarczenie najistotniejszej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na podjęcie pracy w charakterze spedytora, pracownika działu transportu międzynarodowego i krajowego. (aspekty prawne, działanie na przykładach).

 • Nauka właściwego tworzenia zleceń spedycyjnych i transportowych, czytania i interpretacji dokumentów przewozowych takich jak CMR, listy przewozowe, dokumenty WZ i inne towarzyszące dostawom.

 • Omówienie standardów obsługi i zakresu czynności, do których wykonania zobowiązany jest spedytor.

 • Wyjaśnienie i stosowanie reguł Incoterms.

 • Przekazanie wskazówek dotyczących funkcjonowania na konkurencyjnym rynku TSL poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań, programów wspomagających i giełd transportowych.

 • Udzielenie porad jak otworzyć własną działalność spedycyjną, jakie dokumenty są niezbędne, gdzie należy się udać i jakie są związane z tym koszty.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 
 • Poznanie najważniejszych przepisów prawnych, na co dzień wykorzystywanych w działalności.

 • Zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności stron nadawcy i odbiorcy

 • Zapoznanie się z obiegiem niezbędnych dokumentów, czytanie ich i sporządzenie.

 • Dowiesz się, jakiego ubezpieczenia powinieneś wymagać od swojego kontrahenta czy wykonawcy.

 • Ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odwołując się do zaistniałych sytuacji, studium przypadków

 • Rozwinięcie swoich umiejętności współpracy z kontrahentem poprzez poznanie i zrozumienie jego potrzeb.

 • Umiejętność wykorzystywania i dobór odpowiednich rozwiązań i narzędzi dostępnych na rynku TSL.

Program szkolenia:

Dzień I

Spedycja, spedytor międzynarodowy

 • Zakres obowiązków spedytora

 • Środki transportu najpopularniejsze w Polsce – opis, możliwości transportu różnymi rodzajami naczep i przyczep, nazewnictwo i różnice

 • Różnorodność relacji spedytora w łańcuchu dostaw – klient, przewoźnik, kierowca, odbiorca, inny spedytor – czy da się to pogodzić i gdzie tkwi sukces?

Celem tego modułu jest opisanie różnych środków transportu stosowanych w Polsce i relacji, jakie łączą spedytora z klientem i innymi podwykonawcami w codziennej pracy.

Akty prawne z zakresu transportu i spedycji międzynarodowej:

 • Prawo przewozowe

 • Ogólne polskie warunki spedycyjne

 • Konwencja CMR

 • Konwencja TIR

 • Inne akty prawne – ustawa o transporcie drogowym wraz z nowelizacją (stan po 4 grudnia 2011 roku), ustawa o czasie pracy kierowców AETR

Celem jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych, które są niezbędne każdemu spedytorowi w codziennej pracy. Są nimi prawo przewozowe, Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, ustawa o czasie pracy kierowców czy ustawa o transporcie drogowym.

Reguły INCOTERMS 2010

 • Klasyfikacja reguł

 • Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

 • Reguły dla transportu drogowego – szczegółowe omówienie
   

Celem jest wyjaśnienie reguł funkcjonujących w transporcie międzynarodowym i możliwości ich zastosowania. Nie wszystkie mają zastosowanie w transporcie drogowym, a moduł ten pozwoli zidentyfikować te przydatne i najczęściej stosowane.

Ubezpieczenie w spedycji i transporcie – wymogi, różnice i zakres działania, sumy ubezpieczenia.

 • OC Spedytora

 • OC Przewoźnika

 • OC Cargo

 • OC Kabotażowe
   

Dzięki tej części szkolenia zapoznasz się z dostępnymi na rynku ubezpieczeniami obowiązującymi branży TSL i dowiesz się jak je odpowiednio stosować w odpowiednich sektorach.

Dzień II

Umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa i różnice

 • Zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne – różnice

 • Terminy przedawnienia roszczeń

 • Z jakich elementów powinno składać się zlecenie spedycyjne (główne elementy zlecenia spedycyjnego, dodatkowe formuły, uwagi, zasady realizacji zleceń) – przykłady i błędy, ćwiczenia tworzenia zlecenia spedycyjnego na przykładzie zlecenia przewozu towaru

 • Na co zwrócić uwagę przy przyjęciu zlecenia do realizacji – teoria i praktyka

 • Formularz potwierdzenia zlecenia – dowolność czy konieczność
   

Celem tej części szkolenia jest pokazanie różnic pomiędzy umową spedycji a umową transportową, wskazanie elementów, z jakich powinno składać się zlecenie spedycyjne oraz jakie formuły może, a jakich nie powinno zawierać. Pokazanie najważniejszych błędów w tworzeniu oraz przyjmowaniu zlecenia do realizacji.

Odpowiedzialność w transporcie:

 • Odpowiedzialność nadawcy przewozu – zakres

 • Odpowiedzialność przewoźnika wykonującego transport – zakres

 • Odpowiedzialność odbiorcy przewozu– zakres
   

Celem jest ustalenie zakresu obowiązków nałożonych na nadawcy, wykonawcy i odbiorcy transportu. Dzięki temu będziesz w stanie uniknąć nieporozumień przy załadunku, przewozie czy rozładunku towaru

Dokumentacja przewozowa – rodzaje, charakterystyka, zawartość, poprawne wypełnianie dokumentów

 • Dokument CMR

 • List przewozowy

 • Specyfikacja towaru

 • Inne instrukcje zleceniodawcy i dokumenty stosowane w przewozie (SAD, WZ, dokument obrotu paletami itp.)

 • Karnet TIR i ich rodzaje
   

Celem tego modułu jest przedstawienie najważniejszych dokumentów funkcjonujących w obrocie w transporcie międzynarodowym. Z niego dowiesz się, jakie dokumenty, w jakich sytuacjach i przewozach mogą czy nawet powinny być stosowane.

Wiedza niezbędna w pracy spedytora –najważniejsze zagadnienia w pigułce

 • Czas pracy kierowcy

 • Czasowe zakazy, ograniczenia w ruchu pojazdów oraz wyłączenia w Polsce i Europie (okres wakacyjny, dni świąteczne i inne szczególne dni)

 • Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (różnice w krajach Europy)

 • Ograniczenia drogowe w ruchu pojazdów
   

Moduł ten zawiera najważniejsze informacje, jakie powinien przyswoić sobie każdy spedytor, transportowiec czy logistyk. Wiedza ta pozwala na właściwe zaplanowanie przewozu, odpowiednie doradztwo czy zapobieżenie niepotrzebnym postojom i kosztom z tym związanym.

Organizacja pracy na stanowiska spedytora, narzędzia wspomagające

 • Podjęcie współpracy spedytora z nowym przewoźnikiem, weryfikacja dokumentów – ćwiczenie

 • Giełdy transportowe – rzeczywistość czy konieczność? (omówienie różnych, dostępnych na polskim rynku produktów i ich przydatność),

 • Programy spedycyjne, mapy elektroniczne, programy optymalizujące koszty – ogólne omówienie i przeznaczenie.
   

Celem poruszanych zagadnień jest wskazanie uczestnikowi szkolenia, co można zrobić, aby jego praca była efektywniejsza, co może się przydać, a na co nie warto zwracać uwagi. Pozwoli na właściwe zorganizowanie sobie i innym pracy, a tym samym oszczędność czasu i prawidłowe jego wykorzystanie.

Jak prowadzić działalność spedycyjną – omówienie krok po kroku: -konsultacje

 • Jaką formę działalności wybrać – spółka czy działalność gospodarcza?

 • Certyfikat kompetencji zawodowych

 • Zakres potrzebnej wiedzy, szkolenia i egzaminy

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – warunki uzyskania

 • Licencja międzynarodowa – transport drogowy rzeczy, warunki uzyskania

 • Licencja spedycyjna – organ wydający, wymogi i zabezpieczenia

 • Doświadczenie i kontakty przyszłego przedsiębiorcy

 • Organizacje zrzeszające i wspomagające – PISIL, ITS, ZMPD, FIATA, BOTM
   

Celem tej części szkolenia jest omówienie i przedstawienie wszystkich czynności zmierzających do otworzenia własnej działalności spedycyjnej oraz zapoznanie uczestników z dostępnymi organizacjami zrzeszającymi wraz z zakresem świadczonych przez nie usług.

Metodyka szkolenia:

Materiały dydaktyczne mają charakter autorski i opracowane zostały w oparciu o doświadczenia praktyczne prowadzącego. W trakcie spotkania wykorzystane zostaną: prezentacja multimedialna, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza przypadków, poprzedzone praktycznym i treściwym wykładem. Podejście takie pozwoli na aktywny udział zarówno osób bardzo doświadczonych w prezentowanej tematyce jak i osób rozpoczynających swoją aktywność zawodową w obszarze logistyki dystrybucji i dostaw.

Prowadzący szkolenie:

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od ponad 10 lat związany z działalnością transportową i spedycyjną. W poprzednich okresach pracownik działów logistyki oraz zakupów krajowych. Współwłaściciel firmy zajmującej się spedycją i transportem. Współautor poradnika „Transport drogowy w praktyce” wydawnictwa FORUM z Poznania. Posiada kilkuletnie doświadczenie w szkoleniu personelu działów logistyki i spedycji.