Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Umiejętności interpersonalne

Leadership jako metoda zarządzania dla najlepszych

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Leadership jako metoda zarządzania dla najlepszych

Cele szkolenia:

 • Kształcenie kompetencji i umiejętności niezbędnych do zarządzania poprzez przewodzenie zespołom.

 • Praktyczne poznanie metody Leadership

 • Wykorzystanie metod przywództwa w swojej organizacji

 • Nabycie pewności w stosowaniu wybranych metod Leadership: Coaching, motywowanie, feedback, delegowanie, wspieranie

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Skuteczne wykorzystanie metody Leadership w swojej pracy

 • Nabycie pewności siebie w zarządzaniu zespołem

 • Nabycie umiejętności skutecznego przewodzenia zespołem

Program szkolenia:

Lider oraz istota przywództwa w zarządzaniu zespołem

 • Zarządzanie, a przywództwo

 • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji

 • 8 kroków do przywództwa

 • Wyzwania współczesnego lidera?

 • SMART lider

 • Przyczyny porażek liderów

Styl Przywództwa

 • Jaki jest mój styl przywództwa?

 • Moja rola, jako członka zespołu?

 • Model Balbina

 • Analiza poszczególnych ról pełnionych w zespole

 • Relacje pomiędzy osobami pełniącymi poszczególne role w zespole

 • Coaching, delegowanie, instruowanie, motywowanie, mentoring, jako style przywódcze

Celem tej części szkolenia jest zrozumienie przez uczestników podstawowych zagadnień związanych z przywództwem w biznesie oraz autodiagnoza stylu przywódczego i wskazanie obszarów do dalszej pracy szkoleniowej.

Lider, jako motywator zespołu

 • Motywujące zachowania lidera

 • Wywieranie wpływu bez formalnej władzy

 • Wizjonerska rola lidera

Autoanaliza umiejętności przywódczych na podstawie analizy SWOT

 • Wyznaczenie celów w kategorii SMART

 • Sposoby, aby stać się stać się bardziej charyzmatycznym przywódcą

 • Wyzwania stojące przed przywódcami w firmach

Wspólne przywództwo w pracy zespołowej

 • Zasady wspólnego przywództwa

 • Przywództwo boczne i pionowe

 • Wpływ wspólnego przywództwa na organizację

Celem tej części szkolenia jest zdobycie przez uczestników motywujących doświadczeń w zakresie prawdziwego przywództwa oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań w zakresie liderowania w zespole.

Coaching, jako metoda wspierania rozwoju pracowników

 • Model Coachingu ICC

 • Wykorzystywanie technik Coachingu w pracy z zespołem

 • Manager jako Coach

Celem tej części szkolenia jest przekazanie podstawowych umiejętności i narzędzi pracy w zakresie wykorzystywania metody Coachingu w pracy z zespołem.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:

 • Wykład / Prezentacja

 • Dyskusja

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe

 • Studium przypadków

 • Zadania Zespołowe

 • Gry, Scenki

 • Symulacje

 • Warsztaty Z Kamerą

 

Prowadzący szkolenie:

Trener biznesu oraz certyfikowany Coach ICC w zakresie business Coaching. Absolwentka Pedagogiki na UKSW w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Kompetencjami Pracowników na ALK w Warszawie. Absolwentka Protokołu dyplomatycznego przy MSZ. Jako trener od ponad 7 lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu udoskonalania kompetencji managerskich. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół treningu kompetencji interpersonalnych związanych z komunikacją, budowaniem zespołu, sprzedażą i obsługą klienta, etykietą w biznesie oraz sztuką autoprezentacji. Od 2004 roku prowadzi własną firmę consultingową.