Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Kultura biznesowa

Wykorzystanie umiejętności teatralnych w biznesie - czyli jak przemawiać i jak wpływać na słuchaczy, aby osiągnąć zamierzony cel

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Wykorzystanie umiejętności teatralnych w biznesie - czyli jak przemawiać i jak wpływać na słuchaczy, aby osiągnąć zamierzony cel

Cele szkolenia:

 • Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy miejsca i celu.
 • Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy,
  a także kształtowania jej liderów.
 • Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
 • Pokazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
 • Pokonanie barier komunikacyjnych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji.
 • Uruchomienie głosu, tak, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego operowania nim.
 • Zintegrowanie grupy i pogłębienie wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami warsztatu.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie procesu komunikacji, po to, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.
 • Pokazanie jak zachowuje się głos i oddech w sytuacjach konfliktowych, silnie stresujących oraz jak go używać, kiedy trzeba zaakcentować swoje stanowisko, bądź przekonać do niego innych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji.

Program szkolenia:

Kim jestem, dokąd zmierzam – określenie własnych celów?
 • Określenie wartości zawodowej każdego uczestnika - autoanaliza
 • Czy mam jasno sprecyzowany cel zawodowy? - diagnoza
Celem tego bloku szkoleniowego jest uświadomienie uczestnikom jak ważne, w budowaniu ścieżki kariery, jest określenie dwóch punktów – startu i mety. Uczestnicy w tym module sprawdzą własną wiedzę na temat swojej kariery i jej przebiegu.

Moje zasoby

 • Określenie dokładnie punktu startowego do dalszej kariery zawodowej - bilans kompetencji, zainteresowań, doświadczeń
 • Analiza posiadanych zasobów pozaosobowych, jakie mogą sprzyjać rozwojowi własnej kariery – materialne, niematerialne, znajomości, kontakty, środowisko
W tej części szkolenia każdy dokona oceny wszelkich zasobów, jakimi dysponuje na starcie do dalszej kariery. Szczegółowej analizie zostaną poddane predyspozycje zawodowe uczestników, co pomoże precyzyjnie oszacować cel, jaki powinni obrać.
 
Cel zawodowy - budowanie wizji krótko i długo terminowych

 • Wizja jest najważniejsza - wizualizowanie długoterminowe celu życiowego i ujmowanie go w kontekście zawodowym - sfera zawodowa i osobista muszą być wzajemnie ekologiczne
 • Określanie celu zawodowego – dokładne precyzowanie, kim chcę być, gdzie, z kim?
Celem tego bloku szkoleniowego jest bardzo precyzyjne określenie celu zawodowego, do którego uczestnik chce zmierzać. Niestandardowe metody pracy w tym module pozwolą na wypracowanie zarówno wizji celu jak i jego dokładnego kształtu.

Action plan - co robić, aby osiągnąć cel

 • Wizualizacja celu zawodowego i krocząc w tył określanie kolejnych kamieni milowych na drodze do niego.
 • Precyzowanie poszczególnych etapów, jakie muszą się wydarzyć wraz z dokładnym harmonogramem, zasobami, środkami.
Dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się jak zbudować dokładny plan i harmonogram, który pomoże w określeniu poszczególnych działań do wykonania. Wpłynie to na umiejętność dokładnego oszacowania czasu, potrzebnych środków i zakresu zaangażowania, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania planu zawodowego.
 
Motywacja to podstawa

 • Poszukiwanie własnej siły napędowej – jakie czynniki motywacyjne działają na nas najlepiej?
 • Sposoby na mobilizowanie się do wytężonej pracy nad własnym rozwojem
 • Gdzie szukać wsparcia i jak o nie prosić?
Celem tego bloku szkoleniowego jest znalezienie indywidualnych motywatorów do działania, które będą podtrzymywały zapał do pracy nad obranymi celami zawodowymi.

Plan działania
 • Rozpisanie planu działania na rzecz własnej kariery zawodowej na najbliższe 2 miesiące
 • Określenie poziomu motywacji
Dzięki tej części szkolenia uczestnicy precyzyjnie określą i zaplanują najbliższe działania, które wdrożone w życie będą gwarantem sukcesu i realizacji zamierzeń.
 

Metodyka szkolenia:

Metodyka szkolenia:

Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

Wybrane metody używane podczas szkolenia:

 • Krótkie ćwiczenia (gry, mini symulacje) wprowadzające w poszczególne etapy i tematy szkolenia;
 • Krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienia, systematyzujące pojęcia;
 • Analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach;
 • Scenki ćwiczące umiejętności, rejestrowane kamerą
 • Plenarne dyskusje grupowe analizujące kryteria działań i ich możliwe konsekwencje; 
 • Dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności;
 • Krótkie ćwiczenia zabawowe, integrujące, odprężające i rozluźniające atmosferę.

Prowadzący szkolenie:

Trener biznesu, reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń
i warsztatów z zakresu, emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są przedsiębiorstwa z różnych branż a także takie grupy zawodowe jak kadra zarządzająca, adwokaci, lektorzy, handlowcy. Podczas prowadzonych szkoleń wykorzystuje elementy praktyki teatralnej, które mają na celu ukazanie możliwości wykorzystania technik teatralnych w prezentacji i w kontakcie z klientem, a także pomóc w integracji grupy.