Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Umiejętności interpersonalne

NLP w biznesie

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
NLP w biznesie

Cele szkolenia:

 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystania technik NLP do osiągnięcia sukcesu na poziomie osobistym i biznesowym
 • Wykorzystanie umiejętności i narzędzi NLP do skutecznej i efektywnej komunikacji, rozpoznawania różnych stylów myślenia i nawyków komunikacyjnych, prowadzenia procesu komunikacji tak, aby uzyskiwać zamierzone efekty
 • Poznanie, rozwijanie i udoskonalanie własnych umiejętności i zasobów
 • Udoskonalenie umiejętności i strategii osiągania założonych celów
 • Poprawa jakości funkcjonowania w biznesie

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć jak:

 • Wykorzystać nabyte umiejętności praktyce
 • Budować własny wizerunek spójnego i skutecznego managera, osiągające sukces w biznesie
 • Zarządzać emocjami, wartościami, przekonaniami własnymi/zespołu/klientów w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • Identyfikować potrzeby, system wartości współrozmówców poprzez zadawanie odpowiednich pytań, posługiwanie się językiem korzyści, współpracy, perswazji
 • Elastycznie wpływać na proces komunikacji, na zmianę przekonań (w tym rozwiązywanie wątpliwości i potencjalnych sytuacji problematycznych, asertywność)

Program szkolenia:

NLP a biznes

 • Istota NLP - jak wykorzystywać tę metodę w celu osiągania sukcesów w każdej dziedzinie
 • Główne zasady NLP, czyli jakie założenia progowe muszę przyjąć, żeby uzyskać zamierzone efekty z wykorzystaniem NLP
 • Jak organizacje biznesowe wykorzystują NLP w codziennej działalności (case study) i dlaczego nie wspominają, że wykorzystują tę metodę?
 • Jak wykorzystać zasady NLP do udoskonalenia komunikacji w organizacji, współpracy w zespole, motywowania pracowników?
 • Jak firmy wykorzystują NLP do budowania wizerunku organizacji? (PR, reklama, komunikacja kryzysowa, komunikacja zmiany)
 • Jak firmy i ich pracownicy wykorzystują NLP w osiąganiu coraz większych efektów sprzedażowych?
 • Jak najlepsi negocjatorzy wykorzystują NLP w negocjacjach biznesowych?

W tej części szkolenia zajmiemy się głównymi zasadami NLP, a także kwestią wykorzystania ich w różnych dziedzinach biznesu – na bazie przykładów, case study – najlepszych i najgorszych praktyk. 

Zarządzanie procesem komunikacji z wykorzystaniem NLP

 • Cele – co jest celem, a co jest efektem komunikacji - sposoby dookreślania celów komunikacji, planowanie celów i efektów
 • Dopasowanie do rozmówcy (pacing/leading) – techniki budowania i utrzymania kontaktu
 • Systemy reprezentacji (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny), czyli w jaki sposób się komunikujemy
 • Język a systemy reprezentacji, czyli jak sposób zbierania informacji, wpływa na język, którego używamy
 • Rozpoznawanie systemów reprezentacji a skuteczna komunikacja
 • Używany język a reakcja odbiorcy, w tym aspekty językowe, słownictwo – słowa klucze
 • Słuchać a słyszeć, czyli sztuka aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, wyjaśnianie)
 • Zakłócenia w komunikacji
 • Zniekształcenia, generalizacje, usunięcia
 • Sposoby rozpoznawania i wykorzystywania wzorców językowych

W tej części szkolenia zajmiemy się kwestią odpowiedzialności za proces komunikacji, za to w jakim kierunku przebiega, i co dzięki niemu uzyskujemy – zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Uczestnicy będą mieć okazję zanalizować i przećwiczyć niestandardowe techniki komunikacyjne, budujące wzajemną relację opartą na zaufaniu i ułatwiające osiąganie sukcesu w każdej dziedzinie. 

Siła perswazji, czyli poznaj swoich partnerów biznesowych (klientów, pracowników, interesariuszy)

 • Siła perswazji – poznaj wartości i przekonania partnera biznesowego, dzięki którym dowiesz się jak z nim nawiązać i utrzymać długofalową i efektywną współpracę
 • Siła przekonań i sztuka zmiany przekonań (reframing) jako element skutecznej współpracy w zespole, motywowania i rozwijania pracowników, zdobywania i utrzymywania klientów, osiągania celów
 • Założenia (presupozycje) i ich świadome wykorzystanie w procesie komunikacji
  w biznesie, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych, współpracy w zespole, z klientami

Dzięki temu modułowi dowiesz się jak istotną kwestią jest zmiana przekonań, tworzenie założeń i skuteczne ich wykorzystania w procesie komunikacji. Zajmiemy się też kwestią znaczenia wartości i ich realizacją w praktyce oraz tym jak je rozpoznać i jak na nie odpowiedzieć, budując relację z otoczeniem.

Schematy funkcjonowania ludzi, strategie osiągania sukcesu i przełożenie na wykorzystanie tej wiedzy w biznesie

 • Metaprogramy, czyli schematy według których funkcjonują ludzie
 • Rozpoznawanie poszczególnych połączeń metaprogramów i ich znaczenia dla naszych działań zmierzających do osiągnięcia sukcesów w określonych dziedzinach
 • Wzorce lingwistyczne związane z metaprogramami i wykorzystanie ich w procesie komunikacji
 • Strategie osiągania sukcesu i strategie osiągania porażek, czyli czym się różni jedno od drugiego na poziomie procesu. Jak wykorzystywać wiedzę na ten temat w praktyce do osiągania zamierzonych celów?
 • Strategie kreatywności

W tej części szkolenia zajmiemy się sposobami funkcjonowania ludzi i kwestią ich rozpoznawania i zaplanowania odpowiedniej reakcji. Uczestnicy będą mieć okazję do zdiagnozowania zarówno siebie, i swoich sposobów funkcjonowania w określonych kontekstach, jak i innych osób (case study). 

Wykorzystanie modelu NLP w praktyce

 • Wykorzystanie modelu NLP w praktyce – czyli co ja z tego będę mieć/jak mój zespół z tego skorzysta - w perspektywie najbliższych dni, tygodni, miesięcy

W tej części uczestnicy będą mieć okazję do zaplanowania własnych dalszych działań zmierzających do skutecznego, efektywnego osiągania zamierzonych celów.

Metodyka szkolenia:

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń coachingowych, wykorzystujących metodę NLP, dyskusji, pracy w grupach. Elementy coachingu komunikacyjnego. Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu public relations, zasad prowadzenia biznesu, komunikacji, psychologii i NLP, łącząc ją z nowoczesnymi technikami uczenia się (m.in. systemowe techniki myślenia, modelowanie).

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów w WSPiZ im. Koźmińskiego. Master NLP. Trener akredytowany przez Society of NLP. Doradca szkoleniowy dla sektora MSP. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu komunikacją, sytuacjami kryzysowymi, relacjami z interesariuszami, komunikacją B2B, PR produktowym i korporacyjnym, wykorzystaniu języka perswazji w biznesie.

Łączy teorię z praktyką. Wiedzę na temat biznesu zdobywała przez lata pracy w agencji PR, zarówno jako osoba zarządzająca projektami, zespołem, sprzedażą i rozwijaniem nowego biznesu, budowaniem strategii komunikacyjnych, jak i realizująca treningi w tym zakresie. Współpracowała z wiodącymi na polskim rynku firmami. Ma długoletnie doświadczenie w budowaniu skutecznych i efektywnych strategii komunikacyjnych dla biznesu.