Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Szkolenia językowe

Successful Business Meetings & Effective Presentations

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Successful Business Meetings & Effective Presentations

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do profesjonalnego i swobodnego uczestniczenia w spotkaniach biznesowych oraz wygłaszania prezentacji w języku angielskim.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczestnik:
 • Będzie umiał ułożyć profesjonalną agendę spotkania biznesowego, zebrania
 • Otrzyma praktyczne wskazówki jak być skutecznym przewodniczącym zebrania oraz aktywnym uczestnikiem
 • Pozna zasady pisania protokołu przy użyciu odpowiednich zwrotów i zastosowaniu i adekwatnych struktur gramatycznych
 • Będzie umiał przygotować dobrą prezentację i zastosować pomoce wizualne
 • Pozna przydatne słownictwo ułatwiające przeprowadzenie spotkania biznesowego i wygłoszenie skutecznej prezentacji
 • Nauczy się jak czytać liczby i opisywać wykresy
 • Pozna tajniki, które sprawią, że będzie słuchany

Program szkolenia:

Dzień I:

Meetings (Zebrania)
 • The Importance of Agenda (porządek zebrania), examples of agenda (przykłady porządku obrad)
Każde spotkanie biznesowe powinno mieć swój plan według, którego omawiane są poszczególne zagadnienia. Dzięki agendzie spotkanie może zostać przeprowadzone  sprawnie i skutecznie. Uczestnicy poznają cel pisania agendy, przykłady dobrej agendy oraz uczą się pisać plan spotkania zgodnie z wytycznymi.
 • Practical Tips How to be an Effective Chairperson of the Meeting (Praktyczne wskazówki jak być skutecznym przewodniczącym zebrania)
Przewodniczący musi kontrolować zebranie, tak aby osiągnęło swój cel. Zadaniem przewodniczącego jest rozpoczęcie i zakończenie spotkania o czasie. Agenda pomaga w przeprowadzeniu spotkania i dyskusji. Przewodniczący pilnuje, aby uczestnicy nie odbiegali od tematu. Wszyscy uczestnicy powinni mieć równe szanse brania udziału w zebraniu. Przewodniczący nadaje tempo spotkaniu oraz je podsumowuje na koniec. Przewodniczący potrzebuje użyć odpowiednią ilośc języka formalnego języka biznesowego, aby spotkanie odniosło sukces.
 • How to Participate in a Meeting (Jak uczestniczyć w zebraniu)
Uczestnik zebrania powinien wspólpracować, tak aby cel spotkania został osiągnięty. Od uczestników oczekuje się przygotowania do dyskusji, powinni wykazać się inicjatywą oraz zwięźle wyrażać swoje opinie w języku angielskim. Temu służy ten moduł szkolenia.
 • How to Write Minutes (Jak pisać protokół z zebrania)
  -Components of the Minutes (Części składowe protokołu)
  -Vocabulary, Typical Expressions and Sentence Structures (Słownictwo, typowe wyrażenia i struktury zdaniowe)
  -Examples of the Minutes (Przykłady protokołów)
  -Grammatical Hints (Wskazówki gramatyczne) – The Passive Voice (Strona bierna), the Sequence of Tenses and Reported Speech (Następstwo czasów i mowa zależna)
Protokół jest zapisem spotkania, zapisem omawianych spraw oraz podjętych decyzji. Protokół powinien być przejrzysty, poprawny, zwięzły oraz ponad wszystko obiektywny.  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, że pisanie protokołu składa się z dwóch etapów: pierwszy – pisanie protokołu w formie notatki w trakcie zebrania, drugi – pisanie protokołu po zebraniu. Ta część szkolenia pomoże im w poznaniu i utrwaleniu niezbędnych zwrotów. Uczestnicy będą  mogli także praktycznie zastosować reguły gramatyczne rządzące językiem protokołów: wypowiedzi uczestników zebrania w mowie zależnej oraz stronę bierną.

Dzień II:

Presentations (Prezentacje)
 •   Purposes of Presentations (Cele prezentacji)
We współczesnym świecie biznesu prezentacje są częstą formą komunikacji. Prezentacje służą poinformowaniu słuchaczy, o czym my już wiemy. Prezentacja musi mieć swój cel. Ten moduł uświadamia uczestnikom, że bez dobrego wygłaszania prezentacji w języku angielskim nie odniosą sukcesu w biznesie.
 • The Structure of a Good Presentation (Struktura dobrej prezentacji)
Jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia porządek. Na tym etapie uczestnicy poznają strukturę dobrej prezentacji.
 • Practical Hints for a Successful Presentation (Praktyczne wskazówki)
Porozumienie pomiędzy mówcą a słuchaczami jest niezbędne do efektywnej komunikacji. Bariery w komunikacji mogą mieć podłoże socjologiczne, kulturowe lub psychologiczne. Uczestnicy dowiedzą się, co mówca powinien wiedzieć przed prezentacją oraz co należy zrobić, aby dobrze przygotować się do prezentacji.
 • Using Visual Aids (Stosowanie pomocy wizualnych)
Pomoce wizualne wspierają słowa mówcy, sprawiają, że prezentacja jest bardziej żywa i interesująca. Uczestnicy dowiedzą się o rodzajach pomocy wizualnych oraz sposobach ich użycia.
 • Useful Presentation Vocabulary and Expressions (Przydatne słownictwo i wyrażenia)
Najważniejszą rzeczą przy wygłaszaniu prezentacji w języku angielskim jest użycie odpowiednich zwrotów i wyrażeń. Zaprezentowane zostaną praktyczne zwroty i wyrażenia oraz ich użycie w konkretnych sytuacjach.
 • How to Read Numbers and Describe Graphs (Jak czytać liczby i opisywać wykresy)
W trakcie wygłaszania prezentacji, szczególnie finansowych, pojawiają się liczby i wykresy. W tym module kursanci nauczą się prawidłowo odczytywać kombinacje liczbowe oraz opisywać wykresy.
 • How to Make People Listen
Celem każdej osoby prowadzącej prezentację jest bycie słuchanym. Uczestnicy dowiedzą się, co powinni zrobić, aby skutecznie przykuć uwagę słuchaczy.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:
 • Wykład / prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Case study
 • Moderowana dyskusja
 • Metody autorskie

Prowadzący szkolenie:

Ekspert i trener Business English oraz tłumacz języka angielskiego z 12-letnim doświadczeniem w korporacjach międzynarodowych z sektora usług finansowych, ubezpieczeniowych i farmaceutycznych. Protokolant posiedzeń zarządu. Warsztat pracy doskonalony poprzez praktyczny kontakt z językiem biznesowym.  Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu kadry zarządzającej. Obecnie prowadzi szkolenia Business English.
Z wykształcenia magister amerykanistyki (Uniwersytet Warszawski), posiada także tytuł licencjata z zakresu nauczania języka angielskiego, uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Business English (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Podyplomowych Studiów Komunikowania Biznesowego i Public Relations (Szkoła Główna Handlowa).