Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
PR/Reklama/Marketing

Słowne potyczki, czyli jak zostać mistrzem pióra

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Słowne potyczki, czyli jak zostać mistrzem pióra

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających im na poprawne, skuteczne i kreatywne posługiwanie się językiem polskim w piśmie.

Ponadto celami szkolenia w części praktycznej są:

 • Omówienie kompozycji tekstu
 • Nauka redagowania tekstów
 • Omówienie zasad komunikowania się przy pomocy różnorakich form publikacji
 • Nauka wyłapywania najpowszechniejszych błędów
 • Nauka kreatywnego pisania – skąd czerpać wzorce, rozwiązania
 • Wspólne omówienia najlepszych tekstów powstających podczas szkoleń

Celami szkolenia w części teoretycznej są:

 • Prezentacja z zakresu poprawności tekstów pisanych
 • Przedstawienie reguł rządzących tekstami różnych długości i skierowanych do różnych grup docelowych
 • Wyróżnienie cech tekstów pisanych do Internetu od publikacji tradycyjnych, papierowych
 • Przedstawienie możliwości manipulowania odbiorcą, czytelnikiem

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się z zasadami prawidłowego pisania
 • Poznanie metod prawidłowej konstrukcji tekstu
 • Zdobycie umiejętności komunikowania i przekazywania informacji zawartych w przygotowanym tekście
 • Rozwinięcie swoich umiejętności w komunikacji „pisanej” z klientami i współpracownikami
 • Poznanie niezbędnych zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji pozwalających na unikanie podstawowych błędów
 • Zdobycie wiedzy, dzięki której uczestnik będzie mógł uniknąć potknięć, pomyłek i błędów w swojej codziennej pracy
 • Poznanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia przyciągających uwagę tekstów

Program szkolenia:

Droga ku dobremu pisaniu
 • Czym jest język, jak wykorzystywać go w piśmie?
 • Rodzaje i style pisania, na czym polega dobry styl?
 • Różnice w pisaniu do mediów „tradycyjnych”, od pisania do Internetu
 • Jak „otworzyć” się na ulepszenie swojego stylu?
 • Akapity – problem czy pomoc
 • Dyscyplina w pisaniu – jak ją osiągnąć
 • Umiejętność pisania i odpowiedniego formułowania swoich myśli
 • Precyzyjne wyrażanie myśli
 • Pióro, maszyna do pisania czy komputer?

Ta część szkolenia pozwala ocenić umiejętności pisania i redagowania tekstów. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy nauczą się jak precyzyjnie wyrażać swoje myśli, jak odpowiednio i na czym się koncentrować i wyłapywać to, co jest najważniejsze we właściwej kompozycji tekstu.

Sprzedaj sam siebie

 • Precyzja i zwięzłości wypowiedzi w piśmie
 • Kompozycja tekstu
 • Pewność siebie kontra pokora wobec języka
 • Perswazja i manipulacja w tekście
 • Środki stylistyczne
 • Czy zawsze mniej tekstu znaczy więcej treści?

Celem tej części szkolenia jest wyrobienie w uczestnikach przekonania, że dobrze i trafnie można opisać wszystko. A dzięki umiejętnemu doborowi środków w opisie – sprzedać można wszystko. Zarazem moduł ten sprawi, że uczestnicy poznają się nawzajem. Zintegrowana grupa da lepsze wyniki dla poszczególnych uczestników szkolenia.

 

Notka prasowa - na którą stronę magazynu?

 • Koncentracja, jako czynnik niezbędny
 • Właściwa kompozycja
 • Rozpoznanie: jakie fakty są ważne, a inne mniej
 • Dlaczego jedne informacje pojawiają się na stronach pierwszych, a inne na dalszych?

Dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo skonstruować krótką notkę, gdzie ją umieścić, (na której stronie), co powinien zawierać artykuł, jaki mieć tytuł i ile zdań może być w jego wstępie. Podstawowa wiedza praktyczna niezbędna w każdej gazetce firmowej.

 

Zostań rzecznikiem prasowym

 • Jak wybrnąć z sytuacji wymagającej szybkiego przygotowania tekstu?
 • Szablony, jako (niezbędne) narzędzia
 • Tekst, jako narzędzie komunikacji
 • Dlaczego inaczej mówimy, a inaczej piszemy?
 • Fakt, konkret kontra wyobrażenie i konfabulacja

Ta część szkolenia ma na celu wskazać uczestnikom jak szybko i sprawnie można wykorzystywać wcześniej przygotowane szablony, tak by wybrnąć z sytuacji wymagającej od nas błyskawicznego przygotowania tekstu. Ćwiczenie uczy prawidłowego sporządzania krótkich notatek w sytuacjach stresowych.

Jak radzić sobie z pisaniem w codziennej pracy zawodowej?

 • Co sprawia nam największe kłopoty podczas pisania?
 • Jak prawidłowo napisać oficjalne pismo handlowe czy urzędowe, a jak informację prasową o nowym produkcie?
 • Gdzie szukać inspiracji i pomocy?
 • Dlaczego jednym pisanie idzie łatwiej niż innym?

Podmiotem tej części szkolenia stają się przykłady tekstów zaproponowanych przez samych uczestników. Mogą to być newslettery, pisma formalne, raporty, biuletyny, artykuły, notatki, listy – każdy rodzaj tekstu, z jakim borykają się, na co dzień uczestnicy szkolenia może zostać omówiony w kreatywny sposób, tak by w przyszłości łatwo można było zastosować poznane metody w pracy.

 

Mistrz puenty

 • „Kropka nad i” w tekście
 • Czym kończyć, a czym zaczynać?
 • Dlaczego puenta jest tak ważna?
 • O czym decyduje chwytliwy tytuł i błyskotliwa puenta
 • Finał, koniec, puenta, – kiedy ma nastąpić, w jakim „momencie”, fragmencie opracowywanego tekstu

Moduł ten podsumowuje całe szkolenie. Jest zbiorem praktycznych ćwiczeń oraz omówienia poruszanych zagadnień. Wskazuje, co w „skutecznym” pisaniu jest ważne, a czego należy unikać. Dzięki temu modułowi i zarazem całemu szkoleniu uczestnicy zyskają pewność siebie niezbędną dla prawidłowego komunikowania się oraz praktyczną wiedzę i umiejętności, które zastosowane przyniosą pożądany sukces.

Metodyka szkolenia:

Gwarantujemy wiele praktycznych ćwiczeń, dyskusje oraz omawianie przypadków z życia zawodowego uczestników i trenera. Podczas szkolenia Uczestnicy korzystają z prezentacji przygotowanej przez prowadzącego oraz wezmą udział w ćwiczeniach opartych na analizie poszczególnych studiów przypadków. Po kolejnych segmentach tematycznych mają miejsce fora dyskusyjne. W każdym momencie szkolenia możliwe są także konsultacje indywidualne.

Prowadzący szkolenie:

Absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dziennikarz prasowy, radiowy i Internetowy. Wydał trzy książki, opublikował ponad 4 tysiące artykułów i recenzji. Przeprowadzał wywiady z pisarzami, muzykami i politykami. Niebawem wyda czwartą książkę „Sprzedać duszę diabłu” zawierającą wywiady z popularnymi muzykami rockowymi. Ponad 15-letnie doświadczenie w branży zamierza ująć w książce traktującej o dobrym pisaniu „Zostań Hemingway'em w weekend”.