Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
PR/Reklama/Marketing

Strategia media relations, czyli jak skutecznie budować wizerunek organizacji i komunikować się z otoczeniem poprzez media

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Strategia media relations, czyli jak skutecznie budować wizerunek organizacji i komunikować się z otoczeniem poprzez media

Cele szkolenia:

 • Tworzenia i realizowania długofalowej strategii budowania relacji z otoczeniem, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych
 • Budowania relacji z mediami oraz kształtowania wizerunku własnego i organizacji z zachowaniem spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Opracowania komentarzy, informacji i wystąpień medialnych
 • Zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej poprzez poznanie i doświadczenie najważniejszych zasad postępowania w takich sytuacjach

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć jak:

 • wykorzystać nabyte umiejętności praktyce
 • skutecznie zarządzać komunikacją do mediów, pracowników, partnerów biznesowych i interesariuszy, aby zyskać najlepszą pozycję rynkową, osiągnąć sukces biznesowy i zamierzone cele
 • budować i przekazywać spójne komunikaty zgodne ze strategią biznesową firmy
 • strategicznie zaplanować budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z otoczeniem, żeby wykreować i utrzymać konkretnie określony wizerunek organizacji
 • utrzymać zainteresowanie mediów, przekazując jednocześnie wartościowe i istotne informacje, budujące wizerunek organizacji
 • stać się partnerem swoich interesariuszy, dbającym o realizację wartości organizacji w praktyce

Program szkolenia:

Komunikacja, percepcja a wizerunek, czyli jak osiągnąć zamierzone cele komunikacyjne i wizerunkowe?

 • Dopasowanie do rozmówcy – techniki celowego budowania i utrzymania kontaktu
 • Język a systemy reprezentacji
 • Rozpoznawanie i wykorzystanie systemów reprezentacji a skuteczna komunikacja
 • Używany język a reakcja odbiorcy, w tym aspekty językowe, słownictwo – słowa klucze, nadawanie znaczenia
 • Planowanie celów i efektów komunikacji

W tej części zajmiemy się zagadnieniem wpływu sposobów komunikowania się na percepcję odbiorcy i wykreowany wizerunek nadawcy. Skupimy się głównie na kwestii powiązań pomiędzy tym, co myślimy, a językiem, jakim się posługujemy, na tym jak możemy rozpoznać sposób, w jaki ludzie myślą, i w jaki zbierają i przetwarzają informacje. I jak to wykorzystać w skutecznej i efektywnej komunikacji. Skupimy się także na kwestii skutecznego używania języka perswazji.

 

Relacje z mediami

 • Rola mediów we współczesnym świecie
 • Media, jako klucz dotarcia do odbiorcy
 • Media, jako element budowania wizerunku organizacji
 • Publikacje w mediach, jako narzędzie komunikacji z otoczeniem
 • Jak funkcjonują media?
 • Specyfika poszczególnych typów mediów, ich potrzeby i oczekiwania
  • media ogólnopolskie
  • media lokalne
  • media elektroniczne
  • media branżowe
 • Zasady kontaktów z dziennikarzami z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki poszczególnych mediów
 • Co mówić, czego unikać – słowa klucze
 • Budowanie przekazu w zależności od sytuacji
 • Prawo do autoryzacji
 • Prawo do sprostowań
 • Grzechy główne w kontaktach z dziennikarzami
 • Budowanie przekazu w zależności od typów mediów i specyfiki sytuacji, w tym sytuacji kryzysowej (jak przygotować informację, oświadczenie, komentarz, tak, aby był on spójny i jasny dla odbiorcy)
 • Przygotowanie do wywiadu, konferencji prasowej, dyskusji panelowej
 • Przygotowanie do nawiązania relacji z mediami
 • Listy mediów
 • Co jest, a co nie jest newsem, czyli wartość informacyjna
 • Kto, jak, kiedy i co przekazuje do mediów
 • Narzędzia komunikacji z mediami
 • Follow up
 • Wykorzystanie efektów komunikacji z mediami do budowania wizerunku organizacji
 • Specyfika zarządzania informacjami w sytuacjach kryzysowych
 • Jak zarządzić komunikacją z grupami docelowymi
 • Jak zbudować przekaz w zależności od sytuacji

W tej części szkolenia skupimy się na specyfice mediów i komunikacji z mediami. Uczestnik dowie się, na co uważać w kontaktach z dziennikarzami, czego oczekuje dziennikarz, jaka jest specyfika poszczególnych mediów, a także jak przygotować się do kontaktu z mediami. Podejmiemy także kwestię radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów z dziennikarzami, wywiadów, spotkań panelowych. W tej części będziemy się także zajmować kwestią takiego formułowania przekazu, aby był on spójny i jasny dla odbiorcy. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce – przygotowując konkretne komunikaty, odpowiadając na pytania, przygotowując materiały prasowe. W ramach modułu uczestnicy będą mieć okazję do analizy case study i najlepszych /najgorszych praktyk z kraju i ze świata.

  

Budowanie i planowanie strategii komunikacji z otoczeniem

 • Cele biznesowe
 • Cele komunikacyjne
 • Grupy docelowe i ich analiza, charakterystyka, potrzeby, oczekiwania względem organizacji
 • Wartości, misja i wizja organizacji i ich przełożenie na strategię komunikacji
 • Strategia komunikacji
 • Taktyka
 • Narzędzia komunikacji
 • Harmonogram

W tej części szkolenia zajmiemy się kwestiami strategicznego podejścia do budowania relacji z otoczeniem. Uczestnicy będą mieć okazję zaplanować i przejść przez proces tworzenia strategii komunikacji zewnętrznej uwzględniającej kluczowy kanał komunikacji, jakim są media.

Metodyka szkolenia:

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń, dyskusji, pracy w grupach, case studies – studia najlepszych i najgorszych praktyk PR/media relations z kraju i ze świata. Uczestnicy mają okazję wykorzystać nabytą wiedzą w praktyce, przygotować własne strategie komunikacyjne, materiały prasowe, a także w trakcie szkolenia i na bieżąco rozwiązywać problemy związane z komunikacją z otoczeniem, postrzegane jako trudne, skomplikowane, czy po prostu do zmiany.

Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu public relations – media relations, zasad prowadzenia biznesu, komunikacji, psychologii i NLP, łącząc ją z nowoczesnymi technikami uczenia się (m.in. systemowe techniki myślenia, modelowanie).

Prowadzący szkolenie:

Praktyk PR z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu komunikacją, sytuacjami kryzysowymi, relacjami z interesariuszami, komunikacją B2B, PR produktowym i korporacyjnym. Łączy teorię z praktyką. Wiedzę na temat biznesu zdobywała przez lata pracy w agencji PR, zarówno jako osoba zarządzająca projektami (komunikacja, eventy, programy lojalnościowe), zespołem, sprzedażą i rozwijaniem nowego biznesu, budowaniem strategii komunikacyjnych, jak i realizująca treningi w tym zakresie. Współpracowała z firmami o najwyższej pozycji na rynku. Ma długoletnie doświadczenie w budowaniu skutecznych i efektywnych strategii komunikacyjnych dla biznesu.

Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i zarządzania, i to zarówno w kontekście umiejętności miękkich, jak i w kontekście konkretnej wiedzy branżowej – zarządzanie komunikacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji, PR, marketing, komunikacja w kryzysie i komunikacja zmiany.