Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
PR/Reklama/Marketing

Skuteczne zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej jako klucz do długofalowego sukcesu organizacji

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Skuteczne zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej jako klucz do długofalowego sukcesu organizacji

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do rozpoznania i sprawnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz potencjalnie kryzysowymi
 • Uświadomienie i analiza słabych i mocnych stron zarządzania sytuacją kryzysową w danej organizacji
 • Przybliżenie uczestnikom natury i przebiegu kryzysu w oparciu o studium przypadków
 • Przygotowanie do skutecznej, celowej i efektywnej komunikacji z różnymi grupami docelowymi (media, interesariusze, pracownicy) w sytuacji kryzysowej (a także w sytuacji stresu, braku czasu)
 • Przedstawienie najlepszych praktyk i zasad zarządzania kryzysowego i prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zmiana nastawienia i przekonań związanych z kryzysem – poszerzenie umiejętności rozpoznawania sytuacji potencjalnie kryzysowych
 • Zrozumienie struktury powstawania i rozpoznawania poszczególnych faz kryzysu
 • Zmiana przekonań związanych z tym, co jest a co nie jest sposobem działania w sytuacji kryzysowej
 • Świadomość mocnych i słabych ogniw w organizacji w kontekście zarządzania kryzysem i zapobiegania potencjalnym kryzysom
 • Zmiana sposobu myślenia o zarządzaniu w kryzysie
 • Poszerzenie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji służących zapobieganiu sytuacjom potencjalnie kryzysowym
 • Poszerzenie umiejętności tworzenia potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowej, zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, wyprzedzania pewnych wydarzeń
 • Poszerzenie sposobu myślenia o potencjalnych kryzysach w organizacji
 • Zmiana przekonań związanych z tym, co może, a co nie może stać się sytuacją kryzysową
 • Zrozumienie celów i oczekiwań poszczególnych grup docelowych w trakcie kryzysu
 • i odpowiednie ukierunkowanie przekazu komunikacyjnego, podjęcie odpowiednich działań
 • Umiejętność podejścia do grupy docelowej na poziomie racjonalnym i emocjonalnym

Program szkolenia:

KRYZYS MA WIELE TWARZY

 • Czym jest kryzys i kiedy mamy z nim do czynienia
 • Symptomy i fazy kryzysu
 • Natura kryzysu
 • Czynniki potęgujące kryzys 

ZIDENTYFIKUJ KRYZYS

 • Identyfikacja obszarów i sytuacji kryzysowych obecnych i potencjalnych w organizacji
 • Dzielenie się doświadczeniami – analiza słabych i mocnych stron

W tych modułach przybliżymy uczestnikom naturę i przebieg kryzysu w oparciu o studium przypadków najbardziej znaczących, najciekawszych, czy też najbardziej absurdalnych sytuacji kryzysowych z kraju i ze świata.

Zależy nam na tym, aby uczestnicy przeanalizowali dotychczas zachodzące sytuacje kryzysowe w poszczególnych organizacjach, a także sposoby zarządzania tymi sytuacjami, tak żeby mogli ustalić, z jakimi przekonaniami, z jakim sposobem myślenia o kryzysie się wiązały. Jakie działania i jakie zachowania zadziałały na korzyść, a jakie na niekorzyść sytuacji. Jak przekładał się brak sprawnego przepływu informacji na rozwój sytuacji kryzysowych. Jakim sytuacjom można było zapobiec, i z jakimi przekonaniami o kryzysie czy brakiem, jakiego spojrzenia one się wiązały.

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ, CZYLI CO ROBIĆ, A CZEGO NIE?

 • Zasady prawidłowego reagowania na kryzys
 • Jak skutecznie przygotować się na nadejście kryzysu
 • Zespół kryzysowy i księga kryzysowa
 • Przygotowanie scenariuszy działań w sytuacjach kryzysowych i programów zapobiegania sytuacjom kryzysowym

W tym module zajmiemy się zmianą przekonań związanych z tym, co jest a co nie jest sposobem działania w sytuacji kryzysowej. W tej części również w oparciu o studia przypadku przedstawimy główne zasady funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, analizując najlepsze praktyki związane z prawidłowym reagowaniem w sytuacjach kryzysowych (zwrócenie uwagi na spójność komunikacji, odpowiedzialność i szybkość reakcji). Odnosimy się także do doświadczeń uczestników z poprzedniego modułu.

KOMUNIKACJA W KRYZYSIE

 • Zasady, narzędzia i kanały zewnętrznej komunikacji kryzysowej (jak komunikować się z mediami, interesariuszami, a w tym: co mówić, kiedy i jak?)
 • Zasady i narzędzia wewnętrznej komunikacji kryzysowej (jak komunikować się z pracownikami, a w tym: co mówić, kiedy i jak?)
 • Spójność komunikacji na zewnątrz i do wewnątrz organizacji w kryzysie
 • Zarządzanie emocjami w kryzysie

W tym module skupimy się na kwestiach znaczenia identyfikacji grup docelowych komunikacji w kryzysie. Podejmiemy kwestię zasad, celów i sposobów komunikowania się z różnymi grupami docelowymi. Skupimy się na kwestii formułowania komunikatów i wystąpień.

MASZ KRYZYS, czyli sytuacja kryzysowa w praktyce

 • Przygotowanie scenariuszy działań w sytuacjach kryzysowych
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
 • W tym module uczestnicy połączą i praktycznie wykorzystają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia.

Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe sztaby kryzysowe otrzymają brief przedstawiający sytuację kryzysową, w której hipotetycznie mogą się znaleźć. Zadaniem jest opracowanie rozwiązania kryzysu, opracowanie planu działań i planu komunikacji. Co kilkanaście minut każda grupa będzie otrzymywać dodatkowe informacje, które wpływać będą na scenariusze planowanych działań. Sytuacje potencjalnie kryzysowe osadzone będą w realiach firmy z uwzględnieniem jej najbliższego otoczenia i specyfiki struktury wewnętrznej.

Metodyka szkolenia:

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń – głównie role play, dyskusji, pracy w grupach, case studies – analizy najlepszych i najgorszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysem z kraju i ze świata. Uczestnicy mają okazję wykorzystać nabytą wiedzą w praktyce w trakcie szkolenia przechodząc przez proces zarządzania sytuacją kryzysową.

Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi, komunikacji, psychologii i NLP, łącząc ją z nowoczesnymi technikami uczenia się (m.in. systemowe techniki myślenia, modelowanie).
 

Prowadzący szkolenie:

Praktyk PR z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu komunikacją, sytuacjami kryzysowymi, relacjami z interesariuszami, komunikacją B2B, PR produktowym i korporacyjnym. Łączy teorię z praktyką. Wiedzę na temat biznesu zdobywała przez lata pracy w agencji PR, zarówno jako osoba zarządzająca projektami (komunikacja, eventy, programy lojalnościowe), zespołem, sprzedażą i rozwijaniem nowego biznesu, budowaniem strategii komunikacyjnych, jak i realizująca treningi w tym zakresie. Współpracowała z firmami o najwyższej pozycji na rynku. Ma długoletnie doświadczenie w budowaniu skutecznych i efektywnych strategii komunikacyjnych dla biznesu.

Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i zarządzania, i to zarówno w kontekście umiejętności miękkich, jak i w kontekście konkretnej wiedzy branżowej – zarządzanie komunikacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji, PR, marketing, komunikacja w kryzysie i komunikacja zmiany.