Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
PR/Reklama/Marketing

PR jako klucz do sukcesu biznesowego - nowoczesne sposoby wykorzystania PR w strategicznym zarządzaniu organizacją

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
PR jako klucz do sukcesu biznesowego - nowoczesne sposoby wykorzystania PR w strategicznym zarządzaniu organizacją

Cele szkolenia:

 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystania technik PR (w ramach komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, PR korporacyjnego, e-PR, PR w sytuacjach kryzysowych i komunikacji zmiany) do osiągnięcia sukcesu organizacji
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zbudowania spójności komunikacyjnej organizacji, a także takiego wizerunku organizacji, który pozwoli jej najlepiej realizować strategiczne cele biznesowe
 • Przygotowanie uczestników kształtowania wizerunku własnego i organizacji z zachowaniem spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Zdobycie umiejętności nawiązywania skutecznych i efektywnych relacji z otoczeniem (z mediami, partnerami biznesowymi, organizacjami) w długofalowym procesie budowania wizerunku organizacji
 • Przygotowanie uczestników do opracowania komentarzy, informacji i wystąpień medialnych
 • Przygotowanie uczestników do zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej poprzez poznanie i doświadczenie najważniejszych zasad postępowania w takich sytuacjach

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć jak:

 • Wykorzystać nabyte umiejętności praktyce
 • Budować spójny, zamierzony wizerunek organizacji wspierający realizację celów biznesowych
 • Jak klarownie pozycjonować markę za pomocą PR?
 • Jak skutecznie zarządzać komunikacją do mediów, pracowników, partnerów biznesowych i interesariuszy, aby zyskać najlepszą pozycję rynkową, osiągnąć sukces biznesowy i zamierzone cele?
 • Jak budować i przekazywać spójne komunikaty zgodne ze strategią biznesową firmy?
 • Jak stać się partnerem swoich interesariuszy, dbającym o realizację wartości organizacji w praktyce?

Jak przy pomocy niewielkich nakładów finansowych na działania PR uzyskać maksymalizację efektów, skuteczność i realizację zamierzonych celów biznesowych?