Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Logistyka

Zarządzanie paletami EUR w logistyce i magazynowaniu - szkolenie certyfikowane przez PKN EPAL

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Zarządzanie paletami EUR w logistyce i magazynowaniu - szkolenie certyfikowane przez PKN EPAL

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie zasad prawnych regulujących same palety oraz ich obrót na rynku
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowej klasyfikacji palet EUR
 • Umiejętność właściwego zarządzania własnym pool’em palet EUR
 • Umiejętność właściwej kontroli procesów zakupowych palet oraz zasad związanych z ich naprawą oraz utylizacją
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowej alokacji kosztów w obrocie paletami EUR

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Posiadanie honorowanego certyfikatu wydanego przez Polski Komitet Narodowy EPAL w zakresie identyfikacji palet EUR – zdecydowanie ułatwia on rozmowy z kontrahentami w zakresie identyfikacji palet EUR
 • Zdobycie wiedzy, która pozwoli redukować koszty procesu obrotu paletami w przedsiębiorstwie
 • Poznanie sposobów prowadzenia skutecznych i efektywnych rozmów z kontrahentami w zakresie dostaw i odbiorów palet.
 • Zdobycie umiejętności precyzyjnej identyfikacji palet, która pozwoli działać w zgodzie z prawem i nie będzie narażała przedsiębiorstwa na potencjalne straty wynikające z przepisów obowiązującego prawodawstwa

Program szkolenia:

Rynek palet w Polsce
W tym module omówiona zostanie obecna sytuacja prawna rynku paletowego. Poruszane będą także zagadnienia dotyczące palet zgodnych i niezgodnych z normą.
 •    Normy i uwarunkowania prawne dotyczące obrotu paletami EUR
W tej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej oraz z Kartami UIC 435, które to definiują palety EUR.
 •    Palety znajdujące się w obrocie
Przegląd występujących na rynku palet – m.in. palety EUR, palety pool’i zamkniętych (Chep, IPP oraz LPR), Gitter Box’y.
 •    Cechy identyfikujące palety EUR
W module tym, uczestnicy szkolenia będą zapoznani ze wszystkimi cechami i właściwościami palet, wedle, których możliwa jest ich dalsza identyfikacja – wymiary, oznaczenia wsporników, klamry i gwoździe paletowe.
 •    Sinizna i pleśń na paletach
Dzięki konkretnym przykładom, uczestnicy nauczą się rozróżniać dopuszczalną chorobę drewna – siniznę, od wady dyskwalifikującej palety z obiegu – pleśni. Przykłady obu przypadków zostaną zaprezentowane na prawdziwych deskach.
 •    Karty Oceny Palet – wraz z ich dokładną analizą
W tym module szkoleniowym omówione zostaną bardzo precyzyjnie zapisy znajdujące się na Kartach Oceny Palet – dokumentach, które służyć mają użytkownikom palet do ich szybkiej i nieskomplikowanej identyfikacji. Znajomość tych dokumentów gwarantuje bezproblemowy obrót paletami z większością uczestników rynku, ponieważ tymi kartami posługują się zarówno przewoźnicy, producenci jak i przedstawiciele sieci handlowych.
 •    Przykłady „z życia” – case studies
Na podstawie konkretnych przykładów, omówione i przeanalizowane zostaną najbardziej typowe błędy występujące w paletach EUR.
 •    Zakupy palet (palety nowe i używane)
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami, jakich powinni przestrzegać przy dokonywaniu zakupów palet. Zasady te (Dobre Praktyki Zakupowe w odniesieniu do palet) będą mogły być z powodzeniem wykorzystane w codziennej pracy nie tylko z paletami.
 •    Naprawa i remont palet
W części tej przedstawione zostaną wytyczne związane z naprawą i remontem palet, by jak najdłużej utrzymać ich przydatność i obrót na rynku. Powtórne wprowadzenie palety wiąże się nie tylko z kwestiami ekologicznymi, ale przede wszystkim finansowymi. Ponowne użycie na rynku uprzednio uszkodzonej palety znacznie redukuje koszty zakupu nowych.
 •   Utylizacja palet
Uczestnicy szkolenia poznają sposoby i metody, jakimi mogą dokonywać wycofania palet z obiegu i trwałego ich niszczenia, bez szwanku dla środowiska naturalnego.
 •   Procedury obrotu paletami
Procedury obrotu paletami służą jasnemu i precyzyjnemu określeniu standardu ich użytkowania, opisują ruch od momentu wejścia palety do systemu obrotu danej firmy aż do momentu jej wyjścia z tego systemu lub przekazania jej do procesu utylizacji. W części tej uczestnicy dowiedzą się, z jakich poszczególnych elementów taka procedura powinna się składać, jak ją pisać i jak wdrażać.
 •   Umowy z kontrahentami
W tym module zaprezentowane zostaną konkretne zapisy, które w znacznym stopniu mogą ułatwić dokonywanie obrotu towarowego na paletach EUR i ich dalszy zwrot.
 •    Palety a finanse
W tej części szkolenia przedstawione zostaną zasady określania wartości depozytowej palety, sposoby rozliczeń z dostawcami i kontrahentami a także z przewoźnikami. W module tym zapoznamy się z poszczególnymi składowymi poprawnie skonstruowanego budżetu paletowego i umiejscowimy właściciela tego budżetu w komórce całego przedsiębiorstwa.
 •    Przykłady rozwiązań – case study
Dzięki omawianym zagadnieniom w tym module uczestnicy zapoznają się z dwoma typowymi rozwiązaniami prowadzenia gospodarki paletowej – obrót towarami na paletach własnych oraz na paletach wynajmowanych. Porównane zostaną aspekty operacyjne a także finansowe obu wspomnianych założeń.
 •    „Drugie życie palet”
Podsumowanie szkolenia ma na celu pokazanie w humorystyczny sposób, do czego i w jakich okolicznościach są jeszcze wykorzystywane palety.
 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:

 • Wykład / Prezentacja
 • Dyskusja
 • Studium przypadków – analiza porównawcza
 • Część praktyczna na modelach palet

Prowadzący szkolenie:

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w logistyce, głównie w dużych przedsiębiorstwach. Właściciel firmy zajmującej się doradztwem logistycznym. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie obszaru logistyki. Związany z tematyką paletową od 2000 roku a z Epal od 2006 roku. Autor rozwiązań dla sektora gospodarki paletowej. Trener posiada absolutorium ze strony Polskiego Komitetu Narodowego EPAL do prowadzenia szkoleń z zakresu identyfikacji palet oraz z zakresu gospodarki paletowej.