Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Logistyka

Sprawdzone strategie negocjacji w zakupach z wykorzystaniem perswazji

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Sprawdzone strategie negocjacji w zakupach z wykorzystaniem perswazji

Cele szkolenia:

 • Podniesienie wiedzy o strukturze i specyfice poszczególnych faz negocjacji
 • Przedstawienie zasad profesjonalnego planowania i systemowego przygotowania procesu negocjacji zakupowych
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy o ich stylu komunikacji i negocjacji, zdeterminowanych ich osobowością i doświadczeniami zawodowymi oraz informacji
  o zasadach jej wykorzystania dla podniesienia skuteczności negocjacji
 • Dostarczenie wiedzy na temat efektywnych strategii i taktyk negocjacyjnych, dostosowanych do charakteru komunikacji z otoczeniem sprzedającego oraz wyjściowych pozycji negocjacyjnych stron

Program szkolenia jest nastawiony głównie na 2 aspekty negocjacji zakupowych:

 • Werbalną i niewerbalną komunikację między stronami, szczególnie w zakresie prawidłowego odczytywania sygnałów odnośnie oczekiwań obydwu stron, ich stanu emocjonalnego
 • Różnorodność skutecznych technik negocjacyjnych, stosowanych zależnie
  od pozycji wyjściowej stron w fazach negocjacji - początkowej, środkowej oraz końcowej

Podczas szkolenia zwrócona jest szczególna uwaga na następujące zagadnienia:

 • Umiejętność właściwego przygotowania się do negocjacji poprzez zebranie, z różnych źródeł, jak największej ilości informacji o drugiej stronie, wyznaczenie celów strategicznych i narzędzi ich realizacji
 • Wyrobienie umiejętności słuchania komunikatów słownych oraz odbierania
  i właściwego interpretowania sygnałów body language partnera negocjacyjnego
  i wykorzystanie ich dla swojego dobra podczas negocjacji
 • Zastosowanie określonych strategii negocjacyjnych oraz narzędzi komunikacji interpersonalnej, takich jak: parafraza, sztuka zadawania pytań dla podniesienia swojej wiedzy o drugiej stronie i skuteczności w negocjacjach
 • Budowa, zasady funkcjonowania, role poszczególnych osób w zespole negocjacyjnym

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Wzbogacenie wiedzy fachowej dotyczącej istoty negocjacji, szczególnie odnośnie zastosowania określonych technik, co zwiększy efektywność procesu negocjacji zakupowych
 • Zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych, pozwalających na lepszą komunikację z partnerami przy stole negocjacyjnym, zwłaszcza w zakresie odbierania i właściwego interpretowania sygnałów werbalnych oraz niewerbalnych
  i zastosowanie ich w realnych sytuacjach zawodowych w przyszłości
 • Wzrost pewności siebie oraz świadomość własnych umiejętności negocjacyjnych,
  co pozwoli na bardziej stanowcze reprezentowanie interesów firmy
  i lepszą realizację postawionych celów negocjacyjnych
 • Lepsze zrozumienie ról uczestników negocjacji i komunikacji między poszczególnymi członkami teamu oraz wzrost efektywności negocjacji zespołowych