Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Logistyka

Optymalizacja procesów magazynowych. Techniki magazynowania i kontroli składowania

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Optymalizacja procesów magazynowych. Techniki magazynowania i kontroli składowania

Wprowadzenie do tematyki szkolenia:

Procesy logistyczne zachodzące w magazynach są jednym najistotniejszych elementów łańcucha dostaw, którego sprawność i efektywność w wielu wypadkach przesądza o rynkowym powodzeniu przedsiębiorstwa. Celem tworzenia magazynów jest składowanie towaru, które z jednej strony zabezpiecza ciągłość procesu , a z drugiej pozwala radzić sobie ze zmiennością popytu. Mimo swojej istotnej funkcji, magazyn traktowany jest w wielu przedsiębiorstwach jako centrum kosztów, od którego wymaga się ciągłego ograniczania liczby zaangażowanych zasobów przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Jak sobie z tym radzić? Jak sprostać zmiennym wymaganiom operacyjnym stawianym magazynom? Jakie przyjąć techniki składowania oraz jakie narzędzia stosować podczas przyjęcia i wydania towaru by proces był optymalny? Jak utrzymać porządek i zapewnić bezpieczeństwo składowanym towarom? Niniejszy warsztat ma na celu zidentyfikować problemy i wyposażyć uczestników w narzędzia, których wdrożenie przyczyni się do poprawy efektywności hali magazynowej.

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi narzędziami, których zastosowanie przyczyni się do obniżenia całkowitych kosztów procesów magazynowych.

Ponadto celami szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników z metodologią procesu magazynowego. Proces zdefiniowany staje się bardziej kontrolowalny, co w rezultacie może obniżyć lub utrzymać koszty na optymalnym poziomie.
 • Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami przyjęcia, składowania i wydania towaru, które mogą być zastosowane w przedsiębiorstwie przy danym budżecie inwestycyjnym.
 • Zapoznanie uczestników z metodą szacowania produktywności i czasu standardowego operacji magazynowych oraz stworzyć okazję do doświadczenia planowania zasobów ludzkich przy użyciu parametru wydajności. Zastosowanie zbytej wiedzy w przedsiębiorstwie przyczyni się do wzrostu efektywności pracy na magazynie oraz przyniesie wymierne korzyści w procesie budżetowania pracy na magazynie przy założonych wolumenach.
 • Zapoznanie uczestników z problemem luki pomiędzy teoretycznym czasem standardowym, a rzeczywistym czasem pracy, za który płaci pracodawca. Zastosowanie zdobytej wiedzy w przedsiębiorstwie przyczyni się do wzrostu produktywności poprzez eliminowanie nieefektywnych czynności.
 • Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń dotyczących mierzenia i kontrolowania jakości procesów magazynowych oraz zapoznanie uczestników z filozofią 5Si praktycznymi możliwościami jej zastosowania na hali magazynowej. Zastosowanie zdobytej wiedzy w przedsiębiorstwie znacząco wpłynie na środowisko pracy i przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie umiejętności oszacowania kosztu procesu (czasochłonność) oraz określenie standardowego czasu operacji magazynowych – przekładając zdobytą wiedzę na grunt praktyczny, możliwym będzie wprowadzenie pomiaru wydajności procesów magazynowych, a tym samym identyfikowanie zadań odbiegających od określonego standardu, co w rezultacie podniesie wydajności całego procesu magazynowania. Wprowadzenie pomiaru produktywności na poziomie podstawowego pracownika magazynowego daje możliwość obiektywnej oceny i może być wykorzystana w systemie premiowania pracowników.
 • Zdobycie umiejętności oszacowania wpływu zmiany w procesie na jego kosztochłonność – pracodawca uzyskuje informacje ile kosztuje zmiana lub też ile czasu może zaoszczędzić wprowadzając określone usprawnienie
 • Zdobycie umiejętności oszacowania zapotrzebowania na zasoby ludzkie w sytuacji istotnego wzrostu lub spodku obrotów
 • Umiejętność zastosowania Kart Procesów w definiowaniu operacji magazynowych, co pozwala realizować wymóg normy ISO związany z konieczności opisywania procesów (wejście, wyjście, mierniki, cele)
 • Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technik składowania i kompletowania zamówień oraz poznanie jak operacje magazynowe wyglądają na innych obiektach

Program szkolenia:

Magazynowanie jako jeden z najważniejszych procesów logistycznych
 

 • Logistyka i łańcuch dostaw
 • Magazyn w łańcuchu dostaw – omówienie funkcji i zadań magazynów (burza mózgów)
 • Powiązania między gospodarką magazynową a innymi obszarami przedsiębiorstwa
 • Magazynowanie jako kosztowana usługa wewnętrzna (dyskusja)
 • Logistyka kontraktowa – wady i zalety
   

Modelowanie procesów magazynowych
 

 • Podejście procesowe – proces i  jego elementy (dyskusja)
 • Karta procesu – praktyczne narzędzie czy kolejny dokument Systemu Zarządzania Jakością ?
 • Podstawowe procesy na magazynieĆwiczenie – przygotowanie i omówienie kart procesów przez uczestników szkolenia

 

Procesy logistyczne na hali magazynowej– aspekt techniczny
 

 • Proces przyjęcia i zatowarowania (dyskusja – wymiana doświadczeń)
  - Kontrola towaru na wejściu
   
 • Proces składowania (dyskusja – wymiana doświadczeń
  - Techniki składowania
  - Podprocesy towarzyszące: inwentaryzacja, konsolidacja
  - Proces uzupełniania miejsca pickingowego – replenishment
  - Analiza ABC obrotu i zasada Pareto
   
 • Proces przyjęcia i zatowarowania (dyskusja – wymiana doświadczeń)
  - Techniki kompletacji
  - Kontrola towaru na wyjściu
   
 • Procesy wspomagające/dodatkowe (dyskusja – wymiana doświadczeń)

 

Planowanie powierzchni magazynu i załogi
 

 • Szacowanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową
 • Jak tym zarządzać – pomysł na schemat organizacyjny (dyskusja – wymiana doświadczeń)
 • Sezonowość (dyskusja – wymiana doświadczeń)

Miernik wydajności - Produktywność
 

 • Pojęcie produktywności i czasu standardowego
 • Metoda szacowania produktywności
 • Ćwiczenie – uczestnicy wyliczają produktywność wybranych procesówMiernik wydajności – luka efektywności
 

 • Czas zapłacony, a czas tworzący wartość dodaną
 • Ćwiczenie – oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich w procesie
 •  


Miernik jakości usług magazynowych
 

 • Pomiar błędów i czasu
 • Propozycja mierników jakościowych do każdego z podprocesów magazynowychMagazynowe 5S

 

 • Omówienie koncepcji 5S (Selekcja, Systematyczność, Sprzątanie, Schludność, Samodyscyplina)
 • Zastosowanie koncepcji 5S w praktyce
 • Ćwiczenie – uczestnicy przygotowują kartę audytu 5S dla wybranego procesu

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową której celem jest bardzo silne zaangażowanie uczestników. Będzie ono realizowane za pomocą następujących technik i metod szkoleniowych:
 

 • Prezentacja multimedialna wzbogacona o pokazy zdjęć, filmów
 • Dyskusja, burza mózgów
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studium przypadków

Prowadzący szkolenie:

Trener całą karierę zawodową związany z logistyką kontraktową. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu operacyjnego zarządzania dużymi centrami dystrybucyjnymi jak i specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania usług magazynowych. Od wielu lat pracuje na stanowisku kierowniczym w firmie logistycznej, zarządzając działami: zarządzania zapasami, administracji magazynowej oraz jakości. Traktuje magazyn jako wewnętrzną usługę, której jakość i odpowiednie zarządzanie w wielu przypadkach przesądza o rynkowym powodzeniu przedsiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Opis miejsca szkolenia:

Centrum Hotelowo-Konferencyjne WALD
ul. Połczyńska 52, 01-337 Warszawa


Jeżeli życzą sobie Państwo skorzystać z oferty noclegowej:
Cena za pokój 1 osobowy 120 zł
Cena za pokój 2 osobowy 160 zł
Recepcja - Dział Rezerwacji Indywidualnych
tel.: 22 664-77-66
e-mail: rezerwacje@wald.pl

Organizator szkolenia:

Organizatorem jest The Quality of Life. Firma doradczo - szkoleniowa, wyspecjalizowana w najwyższej jakości szkoleniach i usługach doradczych, projektowanych w oparciu o szczegółowe i uważne badanie Twoich potrzeb. Obszar naszych zainteresowań jest wynikiem zamiłowania i pasji całego naszego zespołu, który gromadząc wiedzę oraz praktyczne doświadczenia, jest zdeterminowany tą unikatową wiedzą dzielić się z Tobą w przyjazny i profesjonalny sposób.