Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Planowanie ścieżki kariery

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do właściwego kierowania własną karierą zawodową.

Ponad to Uczestnicy:

 • Dowiedzą się jak badać własne zasoby i predyspozycje
 • Zrozumieją, na czym polega ustalanie celu zawodowego oraz kamieni milowych
 • Poznają zasady precyzowania działań na drodze zawodowej
 • Nauczą się automotywacji
 • Przygotują dla siebie gotowy Action Plan
 • Zrozumieją jak ważne jest wsparcie innych w budowaniu własnej kariery zawodowej. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie własnych zasobów, jako pracownika
 • Nauka praktycznego budowania ścieżki własnej kariery
 • Zapoznanie się z regułami budowania skutecznego planu działania

Program szkolenia:

Kim jestem, dokąd zmierzam – określenie własnych celów?

 • Określenie wartości zawodowej każdego uczestnika - autoanaliza
 • Czy mam jasno sprecyzowany cel zawodowy? - diagnoza

Celem tego bloku szkoleniowego jest uświadomienie uczestnikom jak ważne, w budowaniu ścieżki kariery, jest określenie dwóch punktów – startu i mety. Uczestnicy w tym module sprawdzą własną wiedzę na temat swojej kariery i jej przebiegu.

Moje zasoby

 • Określenie dokładnie punktu startowego do dalszej kariery zawodowej - bilans kompetencji, zainteresowań, doświadczeń
 • Analiza posiadanych zasobów pozaosobowych, jakie mogą sprzyjać rozwojowi własnej kariery – materialne, niematerialne, znajomości, kontakty, środowisko

W tej części szkolenia każdy dokona oceny wszelkich zasobów, jakimi dysponuje na starcie do dalszej kariery. Szczegółowej analizie zostaną poddane predyspozycje zawodowe uczestników, co pomoże precyzyjnie oszacować cel, jaki powinni obrać.

Cel zawodowy - budowanie wizji krótko i długo terminowych

 • Wizja jest najważniejsza - wizualizowanie długoterminowe celu życiowego i ujmowanie go w kontekście zawodowym - sfera zawodowa i osobista muszą być wzajemnie ekologiczne
 • Określanie celu zawodowego – dokładne precyzowanie, kim chcę być, gdzie, z kim?

Celem tego bloku szkoleniowego jest bardzo precyzyjne określenie celu zawodowego, do którego uczestnik chce zmierzać. Niestandardowe metody pracy w tym module pozwolą na wypracowanie zarówno wizji celu jak i jego dokładnego kształtu.

Action plan- co robić, aby osiągnąć cel

 • Wizualizacja celu zawodowego i krocząc w tył określanie kolejnych kamieni milowych na drodze do niego.
 • Precyzowanie poszczególnych etapów, jakie muszą się wydarzyć wraz z dokładnym harmonogramem, zasobami, środkami.

Dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się jak zbudować dokładny plan i harmonogram, który pomoże w określeniu poszczególnych działań do wykonania. Wpłynie to na umiejętność dokładnego oszacowania czasu, potrzebnych środków i zakresu zaangażowania, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania planu zawodowego. 

Motywacja to podstawa

 • Poszukiwanie własnej siły napędowej – jakie czynniki motywacyjne działają na nas najlepiej?
 • Sposoby na mobilizowanie się do wytężonej pracy nad własnym rozwojem
 • Gdzie szukać wsparcia i jak o nie prosić?

Celem tego bloku szkoleniowego jest znalezienie indywidualnych motywatorów do działania, które będą podtrzymywały zapał do pracy nad obranymi celami zawodowymi.

Plan działania

 • Rozpisanie planu działania na rzecz własnej kariery zawodowej na najbliższe 2 miesiące
 • Określenie poziomu motywacji

Dzięki tej części szkolenia uczestnicy precyzyjnie określą i zaplanują najbliższe działania, które wdrożone w życie będą gwarantem sukcesu i realizacji zamierzeń.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników do efektywnej pracy - prezentacja multimedialna, wykłady, moderowana dyskusja, case study, symulacje, ćwiczenia, gry, metody autorskie.

Prowadzący szkolenie:

Trenerka posiada wielotorowe doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego dla biznesu – prowadzenie rekrutacji i szkolenia, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych. Jest zwolenniczką biznesowej roli HR’u – jak mówi „Dział Personalny powinien dbać o realizację strategii firmy, poprzez pryzmat ludzi i podnoszenia ich efektywności.” Jako praktyk zna zasady funkcjonowania biznesu i specyfikę pracy firm zarówno produkcyjnych, usługowych jak i struktur administracyjnych. Pracowała, jako Head Hunter, Kierownik Działu Personalnego, Trener wewnętrzny.