Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Farmacja, medycyna

Działania reklamowe w farmacji zgodne z prawem

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Działania reklamowe w farmacji zgodne z prawem

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane marketerom, którzy na co dzień odpowiadają za działania marketingowe w firmach farmaceutycznych, oraz tym którzy dążą  do pogłębienia swojej wiedzy odnośnie  prawnych aspektów w reklamie leków, oraz chcą się zapoznać z case-study najczęstszych interwencjach GIF. W szkoleniu mogą wziąć również udział przedstawiciele agencji, którzy współpracują z firmami farmaceutycznymi.

Cele szkolenia:

Leki i suplementy diety są to tzw. produkty sensytywne, których reklamowanie i dystrybucja podlegają ścisłej kontroli z racji szczególnej funkcji oraz wpływu na życie i zdrowie człowieka. Szkolenie ma więc na celu zapoznanie uczestników z:

 • pojęciami z zakresu marketingu farmaceutycznego
 • regulacjami prawnymi, które ograniczają możliwości i formy reklamy i promocji
 • formami dopuszczalnych działań marketingowych wraz ze stosownymi komunikatami, które muszą im towarzyszyć
 • konsekwencjami prawnymi, które następują w przypadku niezastosowania się do wymogów prawa

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznasz casy-study najczęściej występujących interwencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Poznasz z punktu widzenia prawa jakimi metodami najlepiej reklamować poszczególne wyroby medyczne – czym różni się reklama leków od suplementów i świadczeń medycznych.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę o regulacjach prawnych – jakie ograniczenia, a jakie możliwości za sobą niosą.
 • Dowiesz się jakich komunikatów należy unikać w reklamie produktów leczniczych.
 • Rozróżnisz świadczenia żywieniowe od zdrowotnych oraz dowiesz się jak wykorzystać to w języku reklamy.
 • Pogłębisz swoją wiedzę o obowiązkach informacyjnych, oznakowaniach suplementów oraz o kwestiach związanych z autopromocją podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 • Będziesz wiedział/a jakie organy prawne czuwają nad stosowaniem przepisów, kto odpowiada w razie ewentualnych naruszeń oraz jakie mogą być tego konsekwencje.

Program szkolenia:

 • Definicje i aspekty prawne związane z reklamą produktów leczniczych, w tym czym się różni reklama kierowana do publicznej wiadomości od reklamy kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi?
 • Omówienie konsekwencji prawnych naruszeń.
 • Ochrona danych osobowych i wizerunku w reklamie.
 • Produkt leczniczy w mediach społecznościowych
 • Suplementy diety – jakie są ograniczenia przy ich oznakowaniu i reklamie oraz czym się różnią oświadczenia żywieniowe od zdrowotnych? Kto i na jakich zasadach ma obowiązek je stosować?
 • Reklama świadczeń zdrowotnych – jak należy ją rozumieć oraz jakie obowiązki informacyjne spoczywają na podmiocie wykonującym działalność leczniczą? Omówienie zasad autopromocji.
 • Wpływ amerykańskiej ustawy FCPA na rynek reklamy.
 • Case Studies – omówienie ostatnich decyzji GIF.
 • Orzecznictwo sądów – wybrane przykłady.