Wróć do oferty

Szkolenia dedykowane
Farmacja, medycyna

Zasady i tryb prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Zasady i tryb prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych może zostać skontrolowany przez NFZ. Dążenie płatnika do eliminowania nieprawidłowości w realizacji umów sprawia, że kontrole stają się coraz bardziej szczegółowe. Ich negatywny wynik może mieć istotny wpływ na sytuację finansową świadczeniodawcy. Sama znajomość zawartej umowy, przepisów dotyczących kontroli i właściwe leczenie pacjentów nie gwarantuje, że NFZ zapłaci za wykonane świadczenia. Trzeba jeszcze umieć należycie udokumentować ich realizację i umieć ustalić, czy stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości zaistniały w rzeczywistości.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do aktualnych świadczeniodawców NFZ. Zarówno podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych. Ponadto do podmiotów tworzących podmioty lecznicze – jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:

Regulacje prawne odnoszące się do procedur kontroli prowadzonych w placówkach opieki zdrowotnej.

Ustawa o działalności leczniczej – uprawnienia organów kontrolnych:

 • Kontrola Ministerstwa Zdrowia;
 • Kontrola organu tworzącego podmiot leczniczy;
 • Kontrola organu prowadzącego rejestr

Wpływ wprowadzanych zmian ustawowych (ustawa z 22 lipca 2014 zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) na realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ – zagadnienia realizacji i kontroli realizacji umowy:

 • Zasady kontroli świadczeniodawców w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • Sankcje wynikające z umowy zawartej z Funduszem;
 • Zastosowanie procedur kontroli zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2015 r.

Kontrola dokumentacji medycznej

 • Praktyczne problemy występujące w związku z kontrolą dokumentacji medycznej;
 • Sankcje stosowane w związku z naruszeniem przepisów dotyczących dokumentacji medycznej.

Dokumenty kontroli

 • Protokół kontroli,
 • Wystąpienie pokontrolne,
 • Środki odwoławcze.

Podsumowanie – dyskusja.