Wróć do oferty

Usługi doradcze
Ochrona środowiska

USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

 


 

Pobierz opis oferty PDF

 Informacja dotycząca usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu środowiskowego, wdrożenia rekomendacji z audytu oraz szkolenia dla Przedsiębiorcy
 

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

ETAP I – PRZEPROWADZENIE AUDYTU ŚRODOWISKOWEGO

Co to jest audyt środowiskowy? 

Audyt środowiskowy jest to sprawdzenie, czy firma spełnia wymagania z zakresu ochrony środowiska.

Jak odbywa się audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy przeprowadzany jest przez konsultanta w formie wywiadu (rozmowy) z przedsiębiorcą. W zależności od stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, audyt może być przeprowadzony w ciągu jednej krótkiej wizyty lub może wymagać kilku spotkań z przedsiębiorcą. Po ustaleniu zakresu oddziaływania na środowisko, konsultant przedstawia przedsiębiorcy zakres wymagań prawnych, jakie powinny zostać spełnione w prowadzonej działalności. Konsultant wraz z przedsiębiorcą określa stopień spełnienia ww. wymagań i na tej podstawie ustalane są przez konsultanta rekomendacje do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Co zawiera raport z audytu środowiskowego? Po zakończeniu audytu sporządzany jest raport z audytu, zawierający opis prowadzonej działalności, zakres oddziaływania na środowisko oraz zestaw rekomendacji. Raport z audytu przedsiębiorca otrzymuje w ciągu 21 dni od daty zakończenia audytu.


ETAP II – WDROŻENIE REKOMENDACJI Z AUDYTU


Na czym polega wdrożenie rekomendacji z audytu?


Kolejnym krokiem jest wdrożenie rekomendacji z audytu, czyli pomoc przedsiębiorcy we wprowadzeniu w życie zaleceń otrzymanych od konsultanta w raporcie z audytu. Jaki jest zakres wdrożenia? Zakres wdrożenia ustalany jest wspólnie z przedsiębiorcą i może być węższy, niż zalecany w raporcie. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, wdrożenie rekomendacji może obejmować usprawnienie gospodarki odpadami, zgłoszenie podmiotu do KOBIZE, uzupełnienie zaległych wykazów korzystania ze środowiska oraz naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska. Co zawiera raport z przeprowadzenia wdrożenia? Raport zawiera opis czynności podejmowanych w trakcie wdrożenia przez konsultanta, opis współpracy z przedsiębiorcą, wykaz efektów wdrożenia poszczególnych rekomendacji. Raport z wdrożenia, podobnie jak raport z audytu, jest poufny i pozostaje tylko do informacji konsultanta i Przedsiębiorcy. ETAP III – SZKOLENIE Z NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


Ostatnim etapem usługi jest przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Przedsiębiorcę. Szkolenie obejmuje wykorzystanie narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska raz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach szkolenia Przedsiębiorca otrzymuje bezpłatnie narzędzia informatyczne służące do sporządzania wykazów korzystania ze środowiska i do szybkiego naliczania opłat.ZASADA POUFNOŚCI I ZAKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCHRaport pozostaje do dyspozycji Przedsiębiorcy i tylko od Przedsiębiorcy zależy, czy rekomendacje z raportu zostaną wdrożone.Konsultant nie udostępnia raportu ani żadnych informacji otrzymanych od przedsiębiorcy osobom trzecim.
W razie jakichkolwiek  pytań jesteśmy do dyspozycji.


KONTAKT 

Menadżer Projektu

Sylwia Młynarska, tel. 535 605 103, e-mail: sylwia.mlynarska@tql.pl