Wróć do oferty

Usługi doradcze
Zarządzanie dokumentami i informacjami w firmie

System I-ISO

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
System I-ISO
Nadzorowanie dokumentacji w formie papierowej charakteryzuje się znaczną pracochłonnością i ryzykiem pracy na nieaktualnych dokumentach oraz ryzykiem utraty danych. Wykorzystywanie informatycznych systemów zarządzania dokumentacją systemową w wielu przypadkach pociąga za sobą ogromne koszty inwestycyjne. Przez co staje się nieosiągalne dla wielu organizacji.
Proponujemy Państwu zastosowanie profesjonalnego narzędzia informatycznego I-ISO, które spełnia wymagania norm, znakomicie organizuje zarządzanie dokumentami oraz zapisami systemowymi. Ponadto nasze rozwiązanie to nowoczesny produkt informatyczny, który może być wykorzystywany w codziennej aktywności biznesowej bez znacznych nakładów inwestycyjnych.

CZYM JEST SYSTEM I-ISO?

I-ISO to internetowy serwis do samodzielnego zarządzania dokumentacją systemową zgodnie z wymaganiami zintegrowanych systemów zarządzania, który usprawnia procesy organizacyjne w przedsiębiorstwach.
Serwis dedykowany jest organizacjom posiadającym system zarządzania jakością, jak i tym, które planują ten system wdrożyć.
Proponowane rozwiązanie I-ISO, pozwala przedsiębiorcy na skupieniu się na podstawowej działalności, wyłączając kwestie infrastruktury oraz nadzorowania systemu informatycznego.
Przedsiębiorca, będący użytkownikiem I-ISO, musi posiadać jedynie dostęp do Internetu oraz komputer osobisty, wyposażony w przeglądarkę internetowa.
Usługa I-ISO realizuje funkcje związane z dokumentowaniem procesów, procedur oraz instrukcji wraz załącznikami zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania związanymi z normami ISO. Ważną funkcjonalnością serwisu jest możliwość kontroli i nadzoru nad realizowanymi procesami, działalnością organizacji. Funkcje systemu, które umożliwiają użytkownikowi określenie praw dostępu do określonych dokumentów i informacji dla wybranych pracowników, pozwalają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ułatwiają pracę poprzez działanie na potrzebnym zbiorze danych związanym z posiadanym zakresem obowiązków.
Usługa I-ISO  to doskonałe rozwiązanie wspierające nadzorowanie dokumentacji systemowej i wspomagające pracę poszczególnych właścicieli procesów w ramach systemu ISO.


ZALETY SERWISU I-ISO:

  • Szybki dostęp do dokumentacji systemowej ISO. Dzięki zastosowaniu przeglądarki internetowej mają Państwo dostęp do zbiorów dokumentów i procesów w ramach systemu zarządzania jakością o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Korzystanie z usługi jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu.
  • Udostępnienie prostego i spójnego interfejsu użytkownika. Serwis został tak zaprojektowany, aby użytkownicy mogli bezproblemowo korzystać z zawartości dokumentów, modelowanych procesów i danych biznesowych. Ścisła integracja w połączeniu z niezawodnymi funkcjami programu ułatwia wdrożenie pracownika i szybkie rozpoczęcie pracy z systemem.
  • I-ISO  pozwala na nadzorowanie dokumentacji systemowej poprzez zorganizowanie zbioru dokumentów, możliwości budowania struktur dostępu, edycji dokumentów oraz sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji.
  • System spełnia funkcję archiwum dokumentów jednoczenie rejestrując wersje robocze. Dostęp do poszczególnych dokumentów mają osoby z odpowiednimi uprawnieniami po zalogowaniu.
  • Usługa I-ISO jest nie tylko archiwum dokumentacji systemowej, ale również aktywnie wspiera pracę pełnomocnika zarządu ds. systemu zarządzania jakością i innych osób odpowiedzialnych za zarządzania jakością w firmie.
  • Niskie koszty korzystania z serwisu – miesięczny abonament, który nie stanowi dużego obciążenia dla przedsiębiorstwa w porównaniu do nakładów poniesionych z inwestycji w system wewnętrzny – infrastrukturę i licencje.
  • I-ISO jest elastycznym narzędziem ułatwiającym zarządzanie dokumentacją i procesami biznesowymi. System jest otwarty na indywidualne dostosowanie do potrzeb klienta i budowę nowych funkcjonalności.
  • Podniesienie efektywności i skuteczności przedsiębiorstwa, dzięki zastosowaniu narzędzia optymalizującego procesy I-ISO.
  • Usługa dostępna w języku polskim i angielskim.
  • Fachowe wsparcie ze strony konsultantów I-ISO w zakresie korzystania z serwisu.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji, zapraszamy do kontaktu pod nr tel.
(22) 620 20 92 Edyta Kozera