Wróć do oferty

Szkolenia otwarte
Umiejętności interpersonalne

Skuteczna komunikacja menedżerska zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów

Cena: 990.00 zł netto
* - do ceny należy doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT
Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Skuteczna komunikacja menedżerska zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska, zarządzający firmami, kierownicy, dyrektorzy, prezesi oraz wszyscy, którzy pełnią funkcje nadzoru.

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy osobowości aby komunikaty były zrozumiane i akceptowane przez odbiorców
 • Nabycie wiedzy - używany język a reakcja odbiorcy, w tym aspekty językowe, słownictwo – słowa klucze
 • Wykorzystanie w praktyce umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji
 • Poznanie, rozwijanie i udoskonalanie własnych umiejętności i zasobów
 • Poprawa jakości zasad funkcjonowania i przepływu informacji między współpracownikami

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć jak:
 • Rozmawiać ze współpracownikami dobierając odpowiednie komunikaty do typu osobowości, tak aby przekazać swoje intencje w sposób zrozumiały i akceptowany przez odbiorcę
 • Rozpoznawać typy osobowości osobowości w celu skutecznej komunikacji oraz motywacji do współpracy
 • Pracować ciałem i głosem, tak aby każdy z różną percepcją : kinestetyk , wzrokowiec i słuchowiec zapamiętał, zaakceptował i zrozumiał jak najwięcej podczas rozmowy
 • Unikać dwuznacznych komunikatów, które mogą spowodować konflikt
 • Aktywnie słuchać stosując skuteczne narzędzia
 • Przekazywać trudne decyzje 
 • Budować i podtrzymywać autorytet podczas rozmowy
 • Zarządzać emocjami, wartościami, przekonaniami własnymi oraz rozmówców w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • Zapobiegać konfliktom oraz je rozwiązywać (konflikt jednostki i zespołów)
 • Zapobiegać presji i manipulacji
 • Identyfikować potrzeby, system wartości współrozmówców poprzez zadawanie odpowiednich pytań, posługiwanie się językiem korzyści, współpracy, perswazji
 • Elastycznie wpływać na proces komunikacji, na zmianę przekonań (w tym rozwiązywanie wątpliwości i potencjalnych sytuacji problematycznych, asertywność)

Program szkolenia:

Poznanie wartości i przekonań poszczególnych pracowników kluczem do skutecznej  komunikacji oraz wywierania wpływu
 • Analiza osobowości – poznanie różnych typów osobowości   
 • Dobieranie odpowiednich komunikatów do typów osobowości
 • Indywidualne style komunikacji
 • Różne typy osobowości a komunikacja
 
Bariery psychologiczne w procesie komunikacji
 • Dwuznaczne komunikaty, które mogą spowodować konflikt
 • Używanie kodów
 • Różnice w poznawaniu rzeczywistości
 • Aktywne słuchanie – parafraza – zadawanie pytań
 • Eliminacja szumów komunikacyjnych w otoczeniu
 • Kardynalne błędy – narzucanie swojej opinii, poglądów przed zrozumieniem interesów drugiej strony
 • Mowa ciała – gesty budzące niechęć do rozmówcy oraz gęsty sprzyjające współpracy; mimika, dotyk, zachowania przestrzenne
 • Komunikacja werbalna –  modulacja głosu, szybkość mówienia, natężenie głosu, oddech
 • Synchronizacja komunikacji
 • Desynchronizacja komunikacji
   
Umiejętności prezentowania własnego zdania w zależności od percepcji słuchacza
 • Praca ciałem i głosem, tak aby każdy z różną percepcją : kinestetyk , wzrokowiec i słuchowiec zapamiętał, zaakceptował i zrozumiał jak najwięcej podczas rozmowy
 • Pewność siebie i autorytet 
 • Dobre wrażanie 
 
Zarządzanie konfliktem
 • Przyczyny powstawania konfliktu
 • Rodzaje konfliktów – interpersonalne i grupowe
 • Diagnoza źródeł konfliktowych w firmie
 • Rozpoznawanie konfliktów
 • Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów
 • Zarządzanie stresem podczas konfliktu
 • Negocjacje podczas konfliktu
 
Jak rozumieć konflikt i jakie sprzeczki możemy do niego zaliczyć
 • W jakie konflikty powinien ingerować przełożony?
 • Jak zidentyfikować źródła konfliktu w swoim zespole?
 • Jak rozmawiać z pracownikami o konflikcie?
 • Jak rozwiązać konflikt ze współpracownikiem?
Konstruktywne porozumiewanie się
 • Skupienie uwagi na rozmówcy
 • Otwartość w wyrażaniu potrzeb
 • Utrzymanie tematu rozmowy
 • Porządkowanie wypowiedzi
 • Parafraza - sprawdzanie właściwej interpretacji i intencji rozmówcy
Efektywna komunikacja w organizacji
 • Czynniki wpływające na komunikację
 • Jak ja jestem widziany wśród współpracowników?
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za własną komunikacje wśród pracowników/współpracowników
 • Budowanie komunikatów prowadzących do współpracy
 • Zasady wyrażania sympatii
 
Asertywność w komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów
 • Różnice między agresją, uległością a asertywnością
 • Specyfika asertywności z podwładnymi
 • Techniki asertywności wykorzystywane w konkretnych sytuacjach
 • Zdarta płyta
 • Jestem słoniem
 • Odraczanie odpowiedzi
 • Sprowadzenia krytyki ogólnej do szczegółowej
 • Metody asertywnego przyjmowania krytyki
 • Metody asertywnej krytyki do podwładnego
 
Techniki radzenia sobie z presją i manipulacją 
 • Oddzielenie treści od formy
 • Tworzenie mgły
 • Konfrontacja przekonań
 • Ujawnienie rozbieżności
 • Pozorna zgoda
 
Trudny rozmówca
 • Rodzaje trudnych rozmówców
 • Zachowania trudnych rozmówców i umiejętność reakcji oraz prowadzenia dialogu
 • Przykłady trudnych zachowań i praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 

Metodyka szkolenia:

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń coachingowych, dyskusji, pracy w grupach. Elementy coachingu komunikacyjnego. Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu kierowania, komunikacji, łącząc ją z nowoczesnymi technikami uczenia się (m.in. systemowe techniki myślenia, modelowanie).

Prowadzący szkolenie:

Trener posiadający bogate doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Współpracuje zarówno z międzynarodowymi korporacjami, jak i przedsiębiorstwami sektora prywatnego i publicznego. Zaletą stylu pracy trenera jest podkreślana w ankietach uczestników umiejętność elastycznego dostosowania się do potrzeb klienta oraz specyfiki działania organizacji. Na warsztatach proponuje sprawdzone rozwiązania łącząc indywidualny i grupowy trening w zakresie: kierowania, skutecznego motywowania pracowników, komunikacji wpływającej na rozwój pracowników, modyfikowania przekonań, zarządzania zespołami, umiejętności delegowania uprawnień oraz zarządzania konfliktem. Trenera wyróżnia dynamika i wysoki poziom energii prowadzonych spotkań, stąd ich warsztatowy, interaktywny i angażujący charakter.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Harmonogram warsztatów:

  

Dzień 1 Dzień 2
10.00 Rozpoczęcie szkolenia 8.30 Rozpoczęcie szkolenia
10.00 - 11.30 Zajęcia 8.30 - 10.00 Zajęcia
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa 10.00 - 10.30 Przerwa kawowa
12.00 - 13.30 Zajęcia 10.30 - 12.00 Zajęcia
13.30 - 14.30 Lunch 12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 16.00 Zajęcia 13.00 - 14.30 Zajęcia
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa 14.30 - 15.00 Przerwa kawowa
16.30 - 18.00 Zajęcia 15.00 - 16.30 Zajęcia
18.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia 16.30 Zakończenie szkolenia
 

Koszt uczestnictwa:

PROMOCJA!
990,- PLN
* Dotyczy udziału w szkoleniu jednej osoby i zawiera: udział w wykładach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia, napoje oraz posiłki podawane podczas spotkania. 
*Do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT

Warsztaty odbywają się w grupach kameralnych.

Opis miejsca szkolenia:

Hotel Marriott Warszawa,
Centrum LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79
(obok Dworca Centralnego) 

Szkolenia dedykowane:

Powyższe szkolenie może zostać przygotowane specjalnie na życzenia naszego Klienta w formie zamkniętej. Jeśli uznają Państwo że tematyka szkolenia dotyczy większej grupy osób zapraszamy do kontaktu.