Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Emisje do środowiska
Emisje do środowiska to zakres korzystania ze środowiska, który powoduje zanieczyszczenie powietrza. Mamy z nimi do czynienia w sytuacji, gdy przedsiębiorca w wyniku swojej działalności powoduje zapylenie, emituje gazy i dymy z kotłów energetycznych, prowadzi przeładunek, przesył bądź magazynowanie paliw, prowadzi procesy spawania, lakierowania czy malowania. Konsultanci TQL ocenią, czy Twoja działalność wymaga uzyskania pozwolenia oraz, jeśli uznasz to za konieczne, udzielą Tobie wsparcia w zakresie opracowania wniosku i koordynacji procesu uzyskiwania pozwolenia. Możemy również wspierać Cię w procesie ewidencjonowania substancji wprowadzanych do powietrza, naliczania opłat oraz przygotowywaniu sprawozdań.

Chcesz zapoznać się ze szczegółami - zapraszamy do kontaktu.