Wróć do oferty

Usługi doradcze
Ochrona środowiska

Korzystanie z wody i gospodarka ściekowa

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Korzystanie z wody i gospodarka ściekowa
 W zakresie gospodarki wodno - ściekowej istnieje szereg zależności, które określają, na jakich zasadach przedsiębiorca może pobierać wodę bądź oddawać ścieki. Wyróżniamy powszechne, zwykłe oraz szczególne korzystanie z wód. Każdy z tych rodzajów niesie ze sobą konkretne uwarunkowania. Świadomość, czy firma jest zobowiązana do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego, czy jedynie ma obowiązek zgłoszenia instalacji, stanowi podstawowe wymaganie, którego świadomość w oczach prawa jest Twoim obowiązkiem.

Konsultanci TQL dokonają oceny, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia lub wykonanie zgłoszenia. W przypadku takiej konieczności pomożemy Tobie w przygotowaniu operatu wodno ? prawnego oraz koordynacji całego procesu uzyskiwania pozwolenia. Możemy również wspierać Cię w procesie naliczania opłat za korzystanie z wód oraz przygotowania okresowych sprawozdań dotyczących stosowania określonych w pozwoleniu warunków.

Chcesz zapoznać się ze szczegółami - zapraszamy do kontaktu.