Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Gospodarka odpadami
Każdy przedsiębiorca jest wytwórcą odpadów. Zakres wymagań prawnych w tej kwestii uzależniony jest od rodzaju oraz ilości odpadów jakie są wytwarzane. 
Konieczne jest zatem sklasyfikowanie odpadów (zgodnie z przewidzianym w prawie katalogiem odpadów) oraz ewidencjonowanie ich ilości. 
Zależnie od ilości i rodzaju odpadów, jakie wytwarza przedsiębiorca istnieje obowiązek: przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi, zatwierdzenia programu gospodarki odpadami lub uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 
Niniejsze decyzje administracyjne to pierwszy etap działania, od którego powinien zacząć każdy przedsiębiorca. Kolejnym krokiem jest prowadzenie właściwej ewidencji oraz przygotowanie stosownych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami.

Chcesz zapoznać się ze szczegółami - zapraszamy do kontaktu.