Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Ewaluacja projektu
Ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej jest realizowana, aby przynieść odpowiedź w zakresie skuteczności i efektywności realizacji celów, jakie zostały postawione przed projektem. Metodyka przyjęta przez konsultantów TQL zakłada: ocenę przyjętego systemu wdrażania projektu, diagnozę zaistniałych czynników, które mogą mieć wpływ na proces wdrażania i skuteczność osiągania założonych celów, ocenę skuteczności i efektywności projektu, a zwłaszcza osiągniętych rezultatów oraz postępów w realizacji celów, ocenę jakości zarządzania realizacją przedsięwzięcia, diagnozę realizacji projektu z głównymi zasadami instytucji wdrażającej, badanie, w jakim stopniu podejmowane działania przyczyniają się do osiągania założonych celów projektu oraz badanie zgodności realizowanych działań z oczekiwaniami i potrzebami odbiorców.

Chcesz zapoznać się ze szczegółami - zapraszamy do kontaktu.