Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Opracowanie strategii
 Opracowana i konkretnie sprecyzowana strategia organizacji jest podstawowym determinantem rozwoju. Dotyczy to zarówno organizacji komercyjnych jak i organizacji samorządowych czy NGO's. Jasne zdefiniowanie celów strategicznych, zaczynając od przeprowadzenia niezbędnych analiz (analizy otoczenia i wnętrza firmy, analiza SWOT, analizy portfelowe, BCG, ADL, GE), poprzez projektowanie strategii i jej wariantowanie modelem finansowym oraz następnie jej wdrażanie, to elementy metodyki pracy jaką stosują konsultanci TQL. Efektami naszej pracy są: ocena korzyści rynkowych i finansowych wariantów rozwoju, wsparcie dla ścisłego kierownictwa przy podejmowaniu decyzji, punkt wyjścia do zmian organizacyjnych oraz zaangażowanie pracowników średniego szczebla kierowniczego w planowanie rozwoju.

Chcesz zapoznać się ze szczegółami - zapraszamy do kontaktu.