Wróć do oferty

Usługi doradcze
Systemy zarządzania

ISO 27001 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
ISO 27001 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 System zarządzania bezpieczeństwem informacji jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się standardów. Uznanie biznesu zdobywa, dzięki kompleksowemu i systemowemu podejściu do problematyki ochrony informacji, jaka skumulowana została w organizacji. Wychodząc z założenia, że jednym z kluczowych i najcenniejszych zasobów w organizacji jest wiedza, koniecznym staje się profesjonalne i zintegrowane podejście do tematyki jej ochrony.

Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opiera się między innymi na takich działaniach jak: mapowanie struktury informacyjnej organizacji, wraz z infrastrukturą, wpływającą na ryzyko utraty informacji w tym aspektów związanych z budynkiem, infrastrukturą informatyczną, środowiskiem w którym informacja znajduje się, systemem alarmowym, ochroną przeciwpożarową oraz kontrolą dostępu.

Istotnym elementem pracy wdrożeniowej jest identyfikacja w organizacji ryzyk związanych z bezpieczeństwem oraz rozpoczęcie aktywnej i efektywnej ochrony przed czynnikami ryzyka.

Ochrona najistotniejszych wartości firmy, jakie związane są w posiadanymi przez nią informacjami realizowana jest w oparciu o ciągłe doskonalenie procesów, troskę o koszty, ze szczególnym uwzględnieniem ich racjonalności.

Nie do pominięcia jest możliwość uzyskania rozpoznawalnego na rynku certyfikatu zgodności systemu zarządzania z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa informacji.

Certyfikat podnosi wiarygodność, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną ,daje szanse na podniesienie poziomu zaufania oraz zwiększenia grona klientów.

Chcesz poznać szczegóły - zapraszamy do kontaktu.