Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

Planowanie operacyjne z elementami planowania strategicznego - warsztaty.

04 marca 2019 | Wtorek Szkolenia dla osób z województwa podkarpackiego - koła oraz stowarzyszenia. czytaj więcej

Szkolenia dla stowarzyszeń w woj. podkarpackim.

04 marca 2019 | Wtorek Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przez cele, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, zarządzanie zmianą, skuteczne przepływy informacji). czytaj więcej

Kolejny cykl szkoleń dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

04 marca 2019 | Wtorek Studenci WUM jako przyszli przedsiębiorcy, którzy będą służyć swoim pacjentom. czytaj więcej

Rafał Olejniczak prowadzi szkolenia medialne

18 kwietnia 2018 | Czwartek Nasz ekspert z obszaru PR i komunikacji biznesowej - Rafał Olejniczak przeprowadził specjalistyczne warsztaty medialne. czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu REACH i CLP dla firm

17 kwietnia 2018 | Środa Szeroka akcja informacyjna prowadzona w oparciu o: rozmowy telefoniczne, e mail’e, aktywny udział w konferencjach, sympozjach i kongresach o tematyce pokrewnej lub związanej z REACH i CLP. czytaj więcej

Cykl spotkań dot. tworzenia i zarządzania produktem turystycznym na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

04 kwietnia 2017 | Środa W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w lutym 2017 r. zrealizowaliśmy cykl spotkań warsztatowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, jak równ czytaj więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

10 stycznia 2017 | Środa Przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników WUP "Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej oraz źródła finansowania działalności podmiotów sektora EFS" czytaj więcej

Szkolenie dla branży budowlanej

10 stycznia 2017 | Środa Szkolenie z kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów czytaj więcej

cykl szkoleń dla stoczni

10 stycznia 2017 | Środa Prowadziliśmy szkolenia z coachingu zespołowego i efektywnej komunikacji interpersonalnej czytaj więcej

Narodowe Centrum Krwi

10 stycznia 2017 | Środa Szkolenie z zakresu propagowania honorowego krwiodawstwa czytaj więcej

Komenda Główna Policji

10 stycznia 2017 | Środa Przeprowadziliśmy szkolenia z zamówień publicznych czytaj więcej

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

10 stycznia 2017 | Środa Zasady składania i rozpatrywania petycji czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 stycznia 2017 | Środa Przeprowadziliśmy warsztaty podczas II Wojewódzkiego Forum Odnowy Wsi czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

10 stycznia 2017 | Środa Auditorzy wewnętrzni czytaj więcej

Cykl szkoleń z zarządzania flotą

10 stycznia 2017 | Środa Prowadziliśmy szkolenia z zakresu zarządzania flota samochodową czytaj więcej

Szkolenie dla Sądu Okręgowego w Warszawie

10 stycznia 2017 | Środa Team building dla Sądu Okręgowego czytaj więcej

Akademia menadżera - podnoszenie kwalifikacji osób pracujących

10 stycznia 2017 | Środa Przeprowadziliśmy cykl szkoleń z zakresu coachingu menadżerskiego, technik sprzedaży B2B oraz zarządzania i współpracy w zespole czytaj więcej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PROPAGOWANIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA dla Pracowników Centrów Krwiodawstwa oraz Pracowników Narodowego Centrum Krwi

28 kwietnia 2016 | Piątek SZKOLENIE Z ZAKRESU PROPAGOWANIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA dla Pracowników NCK. czytaj więcej

Projekt szkoleniowy dla Resortu Finansów

28 kwietnia 2016 | Piątek Przeprowadziliśmy 42 szkolenia dla Resortu Finansów z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządzania stresem, zarządzania konfliktem. czytaj więcej

Cykl warsztatów ? Gospodarka niskoemisyjna ? w perspektywie finansowej 2014 ? 2020.?.

27 maja 2015 | Czwartek Naszą usługą były objęte wszystkie powiaty woj. Wielkopolskiego. Specjalnie dla tego projektu zostały przygotowane publikacje, pt.: ? Przewodnik dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Województwie Wielkopolskim? i ?Broszura informacyjna czytaj więcej

Seminarium/warsztat dla Głównego Urzędu Statystycznego "Skuteczna komunikacja dla potrzeb polityki spójności - pisanie i redagowanie tekstów analitycznych."

22 kwietnia 2015 | Czwartek Realizujemy projekt dla Głównego Urzędu Statystycznego pt: "Skuteczna komunikacja dla potrzeb polityki spójności - pisanie i redagowanie tekstów analitycznych" czytaj więcej

Służba Celna i My

22 kwietnia 2015 | Czwartek Mamy przyjemność dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze Służbą Celną, Beneficjenta projektu KIK/03 ?Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego?, realizowanego w ramach czytaj więcej

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

18 lipca 2013 | Piątek Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw to system grup usługodawców wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. Obecnie w KSU współpracuje około 200 organizac czytaj więcej
BEZPŁATNE WARSZTATY: Jak walczyć z podróbkami produktów, opakowań, reklam, logotypów?

BEZPŁATNE WARSZTATY: Jak walczyć z podróbkami produktów, opakowań, reklam, logotypów?

06 listopada 2012 | Środa Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych Warsztatach poświęconych praktycznym aspektom ochrony własności intelektualnej, organizowanych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z firmą The Quality of Life w ramac czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

27 sierpnia 2012 | Wtorek Mamy przyjemność poinformować Państwa, że wygraliśmy przetarg na realizację szkolenia dla pracowników Delphia Yachts KOT sp. J. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ,,Inwestujemy w profesjonalizm." czytaj więcej

,,Poszerzyć Krąg"

27 sierpnia 2012 | Wtorek Nasza firma będzie realizowała kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego ,,Poszerzyć Krąg". czytaj więcej

Szkolenia trenerskie dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

28 czerwca 2012 | Piątek Realizujemy projekt szkoleniowy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, poświęcony doskonaleniu umiejętności trenerskich. Szkolenie jest wypadkową teorii, a także zajęć praktycznych. czytaj więcej

,,Wiedza kluczem do przyszłości"

28 czerwca 2012 | Piątek Wygraliśmy przetarg na prowadzenie usług edukacyjnych i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w szkołach leżących na terenie Gminy Brwinów. czytaj więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki

08 maja 2012 | Środa Nasza firma realizuje szkolenia w ramach projeku ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki". Dzięki szkoleniom, kursanci będą w stanie sprawnie posługiwać się komputerem, a także nabędą umiejętność poruszania si czytaj więcej

LEM ? innowacyjna platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwach

13 marca 2012 | Środa Mamy przyjemność poinformować Państwa, że wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą organizujemy serię bezpłatnych konferencji poświęconych innowacyjnej platformie, która służy wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a inwestorami. czytaj więcej

Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości ? projekt szkoleniowy realizowany przez TQL

09 marca 2012 | Sobota We współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzimy cykl szkoleń w ramach projektu ?Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości?. Projekt jest dedykowany dla pracowników jednostek naukowych. czytaj więcej

TQL podnosi kwalifikacje pracowników Urzędu Gminy Brwinów

05 marca 2012 | Wtorek Nasza firma we współpracy z samorządem Brwinowa realizuje cykl szkoleń w ramach projektu ?Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów?. czytaj więcej

Urząd Miejski w Karczewie ? przyjazny i profesjonalny dzięki szkoleniom realizowanym przez TQL

27 lutego 2012 | Wtorek Projekt ?Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie? ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, poprzez ich udział w specjalistycznych szkoleniach. czytaj więcej