Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości ? projekt szkoleniowy realizowany przez TQL

Podstawowym celem tego projektu jest wspomaganie transferu wiedzy pomiędzy ośrodkami biznesowymi, a badawczymi, a także inicjowanie aktywności wśród pracowników kadry naukowej, którzy swoimi szczególnymi kompetencjami mogą wspierać lokalny biznes. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2010 roku i potrwa do września 2012 roku. Do tej pory w szkoleniach uczestniczyło ponad 150 beneficjentów.

Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
•    komercjalizacja wyników badań naukowych;
•    ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
•    zarządzanie projektami badawczymi;
•    pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
•    promocja i marketing badań naukowych.

Założeniem projektu jest również podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora B+R (ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, znalezienia nowych zastosowań     dla tej wiedzy) z woj. podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Realizacja szkoleń  ma  za zadania przyczynić się do wzrostu komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorcami.