Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Polityka Jakości TQL

The Quality of Life - szacunek, zaufanie, wiedza

Nadrzędnym celem naszej działalności jest stały rozwój, który przejawia się poprzez oferowanie usług na najwyższym poziomie jakości, które spełniają wymagania i oczekiwania klientów. Realizując przyjętą politykę firmy, jak i cele jakościowe wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania i realizacji usług doradczych oraz szkoleniowych dla biznesu i administracji.Zobowiązania podjęte przez TQL określają kim jesteśmy i jak pracujemy. Wyznaczają kierunek naszej działalności i wspierają nasz rozwój.

Sposób działania:
Nasi klienci mają wybór a nasz sposób działania decyduje o tym, że wybiorą nas. Mierzymy wysoko, stawiamy sobie ambitne cele i realizujemy je. Dostosowujemy naszą pracę do uprawnionych wymagań klienta. Szybko podejmujemy przemyślane decyzje, ponieważ od tego zależy nasza przyszłość. Inwestujemy nasz autorytet w proces świadczonych usług.

Innowacyjność:
Naszą firmę ożywia twórcza myśl, podsycana pasją do badań i nauki. Zamiłowanie do poszukiwania lepszych rozwiązań, do łączenia praktyki z osiągnięciami nauki i efektami procesów badawczych decyduje o naszej przewadze konkurencyjnej oraz unikatowym charakterze naszych usług. Poszukujemy idei i dzielimy się nimi ceniąc różnice doświadczeń i poglądów dzięki czemu rozwijamy nasze produkty szkoleniowe i doradcze. Przykładamy uwagę do przyjaznego przekazu każdej, nawet skomplikowanej, wiedzy.

Rozwój osobisty:
Inspirowanie naszego zespołu do otwartości i kreatywności to potencjał rozwoju i doskonalenia naszej organizacji. Bezustannie doskonalimy wszystko co robimy jako firma oraz jako indywidualne osoby. Dążymy do ciągłego doskonalenia poprzez kształcenie się, rozwijanie wiedzy, wyciąganie wniosków z doświadczeń.
Wiara we własne siły pozwala nam na pełne zaangażowanie, czerpanie nauki z codziennej pracy oraz osiąganie ambitnych celów. Jesteśmy przekonani, że tworzymy wyjątkową organizację, ponieważ sami jesteśmy wyjątkowi i dążymy do doskonałości.

Odpowiedzialność społeczna:
Podnoszenie jakości życia stanowi cel nadrzędny naszej działalności, zakorzeniony w nazwie firmy. Chcemy aby efekty naszej działalności przyczyniały się do podnoszenia jakości życia naszych klientów, pracowników firm z którymi pracujemy, naszego zespołu i społeczności lokalnych, które z efektów naszej działalności będą korzystały w sposób pośredni. Mamy głęboką świadomość naszej współodpowiedzialności za świat, który nas otacza. Realizując nasze projekty doradcze i szkoleniowe krzewimy świadomość proekologiczną, istotę bezpiecznej organizacji pracy, konieczność stosowania norm etycznych w życiu i biznesie. W codziennej pracy wierni jesteśmy standardom etycznym, uczciwie i bez ogródek komunikujemy się z naszymi interesariuszami i konsekwentnie dotrzymujemy obietnic. Jesteśmy realistami i dajemy temu wyraz w codziennej pracy.