Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

TQL podnosi kwalifikacje pracowników Urzędu Gminy Brwinów

Poszczególne moduły tematyczne mają za zadanie podwyższenie kwalifikacji pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie Gminy Brwinów. Koncepcja szkoleń opiera się na następujących modułach szkoleniowych:
  • Prawo zamówień publicznych;
  • Prawo budowlane;
  • Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Kodeks cywilny;
  • Techniki legislacyjne.

Misją i założeniem projektu jest „dobre rządzenie”. W kontekście szkoleń ten zwrot oznacza modernizację zarządzania w administracji samorządowej. Urzędnik pracujący w gminie Brwinów dzięki szkoleniom ma zdobyć lub udoskonalić niezbędne cechy i umiejętności: kompetencje, opanowanie, uprzejmość, sumienność, zaangażowanie, ma być merytorycznie niepodważalny, czyli dysponować  niezbędną wiedzą na danym stanowisku. Mieszkańcy gminy oczekują bowiem od urzędu usług najwyższej jakości.

Podniesienie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności społecznych, a także wprowadzenie nowych i usprawnionych procedur ma sprawić, że urząd będzie bardziej przyjazny.

Warsztaty prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem w pracy z osobami pracującymi w administracji. W trakcie prowadzonego projektu przeszkolonych zostanie 216 osób. Szkolenia rozpoczęły się w styczniu 2012 r. i potrwają do czerwca 2012 r.