Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

Urząd Miejski w Karczewie ? przyjazny i profesjonalny dzięki szkoleniom realizowanym przez TQL

The Quality of Life współpracując z Urzędem Miejskim w Karczewie od września 2011 r. realizuje projekt szkoleniowy dedykowany pracownikom służby cywilnej. Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych, ale również indywidualnych konsultacji z ekspertami. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Zagospodarowanie Przestrzenne;
 • Ordynację Podatkową;
 • Obsługę Klienta;
 • Protokół Dyplomatyczny;
 • Zarządzanie Strategiczne;
 • Kurs języka angielskiego;
 • NLP w zarządzaniu i komunikacji;
 • Wdrożenie systemu monitoringu strategii zrównoważonego rozwoju i realizacji zadań budżetowych.

Projekt skierowany jest do wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Karczewie, którzy biorą udział w merytorycznym opracowywaniu decyzji administracyjnych. Pracownicy urzędu spotykają się z różnego typu zadaniami, których wypełnianie wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych. W efekcie cyklu szkoleń nastąpi podniesienie poziomu kompetencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, co wpłynie pozytywnie na proces stanowionego w Urzędzie prawa. Bezpośrednimi korzyściami będzie również możliwość szybszego załatwiania spraw w Urzędzie przez mieszkańców.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Karczewie, wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie pracownicy urzędu będą dowiedzą się m.in. jak:
 • Podnieść jakość obsługi klienta;
 • Wzmocnić efektywność zarządzania finansowego;
 • Ulepszyć ogólne kompetencje;
 • Doskonalić działalność komórek odpowiedzialnych za wydawanie decyzji administracyjnych;
 • Przyczynić się do zniesienia nierówności w zakresie płci i zapobiegać dyskryminacji;
Grupę docelową projektu szkoleniowego stanowią pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz kadra kierownicza jednostek organizacyjnych Gminy Karczew. Projekt będzie trwał do marca 2013 r. i w wyniku jego realizacji przeszkolonych zostanie ponad 400 osób.