Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Spotkania kooperacyjne dla przedsiębiorców

Celem spotkań biznesowych jest promocja własnych osiągnięć produktowych i technologicznych oraz poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych, istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. Umożliwiają one nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjonalnymi partnerami gospodarczymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, powodują również wymianę doświadczeń oraz inspirują współpracę naukową i handlową.