Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Skojarzona współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami

Nawiązanie komercyjnej współpracy uczelni z przedsiębiorstwami polega na zacieśnieniu współpracy pomiędzy tymi dwoma sferami. Przejawia się ono między innymi poprzez: komercjalizację i upowszechnienie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez uczelnie oraz realizację prac badawczo-rozwojowych zleconych przez przedsiębiorców nieposiadających odpowiedniego zaplecza badawczego.