Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces oceny przedsiębiorstwa (jej działań aktualnych oraz zamierzeń) w aspekcie możliwości wzrostu jego konkurencyjności drogą wdrażania różnego rodzaju innowacji (np. technologicznych, organizacyjnych, nowych produktów, TT) w oparciu o subiektywne odczucia i wiedzę audytora oraz kierownictwa organizacji.
Audyt technologiczny wykonywany jest przez pracownika PK, który na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań z kierownictwem firmy, obserwacji zachodzących w przedsiębiorstwie procesów oraz własnego doświadczenia i wiedzy (wynikającej między innymi z dostępu do baz danych) dokonuje oceny możliwości i potencjału przedsiębiorstwa w zakresie transferu nowoczesnych technologii.
Pierwszy etap audytu polega na wizycie w firmie i rozmowie z osobą odpowiedzialną za rozwój technologiczny, podczas której zbierane są informacje na temat firmy, przeprowadza się analizę SWOT, bada kulturę innowacyjności oraz ocenia stopień rozwoju technologicznego. Druga część to praca zespołu ekspertów przygotowujących raport, którego celem jest określenie sytuacji firmy w odniesieniu do jej branży oraz wskazania kierunków rozwoju technologicznego. W trakcie wizyt pracownik PK ocenia między innymi podejście do innowacyjności w przedsiębiorstwie, doświadczenie w obszarze badań i rozwoju, organizację i działanie firmy w aspekcie monitorowania rynku czy przyjętą strategię. W formularzu audytu technologicznego opisany zostaje także zakres potencjalnych oczekiwań ze strony przedsiębiorcy dotyczący możliwości wsparcia doradczego przez PK w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z innymi firmami i/lub instytucjami naukowymi z Polski lub zagranicy.
Celem audytu technologicznego jest zatem dostarczenie przedsiębiorcy wiedzy dotyczącej sytuacji firmy w aspekcie technologicznym i rynkowym. Audyt ma pomóc zidentyfikować potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania jak i odsprzedawania innowacyjnych technologii czy też rozwiązań organizacyjnych.