Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Proces transferu technologii

Transfer technologii to proces, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi. Transfer technologii można podzielić na poziomy i pionowy. Poziomy transfer technologii następuje w układzie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, natomiast pionowy w układzie publiczny sektor B+R – przedsiębiorstwo.

Formy transferu technologii różnią się w zależności od przyjętego mechanizmu transferu technologii i tak dla pionowego transferu technologii występują:
 
 • badania kontraktowe zamawiane przez firmy,
 • licencje na wynalazki, wzory użytkowe,
 • doradztwo naukowo-techniczne,
 • przepływ kadry technicznej,
 • szkolenia,
 • firmy spin-off,
 • informacje w publikacjach naukowo-technicznych,
 • seminaria,
 • konferencje.
   
W ramach poziomego transferu technologii występują:
 • licencje,
 • sprzedaż patentów i wzorów użytkowych,
 • know-how,
 • kooperacja przemysłowa,
 • usługi techniczne,
 • środki rzeczowe,
 • joint venture.