Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników uczelni

Są to ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Obejmujące m.in. następujący zakres: zarządzanie procesami technologicznymi, identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników na stanowiskach technicznych, organizacja pracy w zakładzie produkcyjnym (procesy produkcyjne), wdrażanie technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystanie, w prowadzonej działalności, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Ponadto przewidziane są szkolenia z zakresu: pozyskiwania dotacji unijnych na planowane inwestycje, z prowadzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, ochrony własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej.
Szkolenia dla pracowników jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz doktorantów obejmują m.in.: rozpoczynanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej opartej na spin off lub spin out z uczelni.
Szkolenia dla pracowników naukowych, mają natomiast na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu i przedsiębiorców.