Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Punkty kontaktowe

Punkty Kontaktowe

Punkty Kontaktowe

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma The Quality of Life prowadzi w Krośnie i Stalowej Woli Punkt Kontaktowy w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2.2. POKL; zadanie numer 3 Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i Punktów Kontaktowych.

Strategicznym celem projektu jest stworzenie interesującego, a przede wszystkim atrakcyjnego pola do inwestowania w rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a także świadczenie usług proinnowacyjnych, które służą nawiązaniu współpracy pomiędzy sektorem gospodarki i nauki.

Usługi świadczone przez Punkty Kontaktowe w ramach projektu systemowego to doradztwo w zakresie:

- audytu technologicznego, który jest niezmiernie ważnym procesem oceny przedsiębiorstwa w aspekcie aktualnych działań, a także możliwości rozwoju konkurencyjności poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

- podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

- uzyskania wsparcia w zakresie finansowania inwestycji o charakterze innowacyjnym

- nawiązania współpracy, organizowania spotkań władz uczelni wyższych z przedsiębiorcami

- poszerzania inicjatywy dotyczącej współpracy międzynarodowej

W ramach działań prowadzonych przez Punkty Kontaktowe organizowane będą szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników uczelni wyższych. Program szkoleń będzie indywidualnie opracowywany w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa czy uczelni wyższej.

Punkty Kontaktowe świadczą także usługi w zakresie organizacji seminariów dotyczących rozwoju współpracy pomiędzy sektorem przemysłu i nauki.

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie:

- poszukiwania partnerów biznesowych,

 -organizowania spotkań przedsiębiorców,

- pomoc w organizacji targów zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym,

- wsparcie w nawiązaniu kontaktów zagranicznymi uczelniami czy ośrodkami naukowymi

- nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców

- organizacji spotkań kooperacyjnych dla sektora przedsiębiorczości

 

Nasi konsultanci to wykwalifikowana kadra fachowców, których wiedza z pewnością przyczyni się do rozwoju firmy.