Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

Kolejny cykl szkoleń dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uczestnicząc w warsztatach studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu:
• zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
• identyfikowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa
• wybierania docelowych segmentów rynku
• wybierania lokalizacji firmy
• pisania biznesplanu

oraz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania i umiejętności menedżerskich.
Jak sami studenci twierdzą " ..szkolenie oraz biznesplan to motywacja do tego aby zacząć działać zgodnie z planem i wyjść ze swojej strefy komfortu".