Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

Cykl warsztatów ? Gospodarka niskoemisyjna ? w perspektywie finansowej 2014 ? 2020.?.

 W trzecim kwartale 2014 roku przeprowadziliśmy cykl szkoleń oraz konsultacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pt.: „ Gospodarka niskoemisyjna – w perspektywie finansowej 2014 – 2020.”. Naszą usługą były objęte wszystkie powiaty woj. Wielkopolskiego. Specjalnie dla tego projektu zostały przygotowane publikacje, pt.: „ Przewodnik dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Województwie Wielkopolskim” i  „Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014 – 2020 na realizację inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”. W okresie szkoleń, w sumie 192 godzin działał również punkt konsultacyjny, do którego każda zainteresowana osoba z samorządu terytorialnego województwa Wielkopolskiego,  mogła przyjść na doradztwo do naszych ekspertów.