Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

Służba Celna i My

Mamy przyjemność dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze Służbą Celną,  Beneficjenta projektu KIK/03 „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego”, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Temaryka szkolenia to " Negocjacje w sytuacji kryzysowej". Trenerem prowadzącym warsztat jest Dyrektor Zarządzający TQL Pani Edyta Kozera. Program zawiera wiele ćwiczeń, scen moderowanych min. zachowania się w sytuacji akcji terrorystycznych, negocjacji w przypadku rozpoczęcia działań samobójczych, rozmów z osobami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osób wykazujących się agresją, Czas trwania projektu : grudzień 2014 -maj  2015.