Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Aktualności

BEZPŁATNE WARSZTATY: Jak walczyć z podróbkami produktów, opakowań, reklam, logotypów?

BEZPŁATNE WARSZTATY: Jak walczyć z podróbkami produktów, opakowań, reklam, logotypów?
Bezpłatne warsztaty: Jak walczyć z podróbkami produktów, opakowań, reklam, logotypów?

 

Kielce 18 marca 2013
Lublin 19 marca 2013
Białystok 21 marca 2013
Olsztyn 22 marca 2013
Rzeszów 25 marca 2013

7:30 - 8:00

Rejestracja uczestników warsztatów

8:00 – 10:30

  1. Podstawy prawne

a.        Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

b.       Kodeks cywilny

c.        Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

d.       Ustawa prawo własności przemysłowej

e.       Konwencje i rozporządzenia międzynarodowe

f.         Prawo celne

  1. Prawa autorskie

a.        Prawa autorskie osobiste i majątkowe

b.       Zabezpieczanie roszczeń

c.        Postępowanie cywilne i karne

d.       Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

 

 

10:30 – 10:40

Przerwa kawowa

10:40 – 12:30

  1. Znaki towarowe

a.        Jak chronić oznaczenia odróżniające firmy

b.       Skutki naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy

c.        Postępowanie cywilne i karne

  1. Prawa patentowe

a.        Wynalazki i wzory użytkowe – zasada terytorialności

b.       Zakres naruszenia patentu/prawa ochronnego

c.        Import równoległy towarów

d.       Wprowadzanie produktów na terytorium UE

  1. Polskie i wspólnotowe postępowanie celne – zakres, terminy, konsekwencje

12:30 – 12:50

Poczęstunek

12:50 – 14:30

  1. Reklama a prawo własności przemysłowej

a.        Przykłady naruszeń

b.       Wyczerpanie praw wyłącznych

c.   Używanie w reklamie oznaczeń i produktów właścicieli marek – funkcja informacyjna


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji  zadzwoń pod nr tel. 22 620 20 92